REGULAMIN IV CROSSU BŁĘDOWA

I. PATRONAT I ORGANIZATORZY
1. Bieg odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza.
2. Organizatorem biegu jest Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej oraz Wydział Promocji Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
3. Współorganizatorem jest Stowarzyszenie „Pogoria Biega” .
II. CEL
1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy sportu i wypoczynku.
2. Promocja miasta oraz przedstawienie walorów rekreacyjnych terenów Błędowa.
III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 28 maja 2017 r. na terenie Dąbrowy Górniczej – Błędów.
2. Start nastąpi o godz. 11:00 przy Bazie Biwakowo-Campingowo-Rekreacyjnej „Eurocamping” w Błędowie.
3. Meta znajduje się w tym samym miejscu co Start.
4. Trasa liczy 10 km.
5. Trasa będzie posiadała oznaczone wszystkie kilometry: od 1 do 10.
6. Na trasie będzie przygotowany punkt żywnościowy na 5 km.
7. Za kolumną biegaczy będzie jechać quad wraz z zespołem ratowniczym. Ponadto, na trasie będą znajdować się punkty medyczne.
8. Trasa biegu jest wymagająca. Duża część trasy piaszczysta, możliwe błoto. Na trasie znajduje się również przejście przez rzekę.
IV. UCZESTNICTWO
1. Ustala się limit zawodników – 200 osób. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia limitu zawodników. Z chwilą wcześniejszego przekroczenia limitu tj. 200 osób przyjmowanie zgłoszeń zostanie automatycznie zakończone i nie będą przyjmowane dalsze zgłoszenia i wpłaty.
2. Udział w biegu jest otwarty dla wszystkich biegaczy którzy:
– zgłosili swój start,
– uiścili opłatę startową,
– najpóźniej dnia 28 maja 2017 r. ukończą 18 lat,
– podpisali formularz o zdolności do udziału w biegu długodystansowym na własną odpowiedzialność (dostępny w Biurze Zawodów).
3. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
Posiadacze kart „Dąbrowska Rodzinka.pl”; „Dąbrowska Rodzinka.pl plus” oraz Ogólnopolskiej „Karty Seniora” muszą podczas weryfikacji okazać kartę uprawniającą do zniżki opłaty startowej.
4. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych oraz pakietów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów:
– 27.05.2017 r. w godz. 11:00 – 16:00 – Hala Widowiskowo-Sportowa Centrum (Al. Róż 3)
– 28.05.2017 r. w godz. 9:00 – 10:00 – Eurocamping Błędów (ul. Żołnierska 130)
5. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy. Brak numeru startowego powoduje dyskwalifikację zawodnika.
6. Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg będzie realizowany systemem elektronicznym na podstawie czasów brutto. Każdy z uczestników otrzyma chip zwrotny.
7. Chip należy przytwierdzić do sznurowadła prawego lub lewego buta, tak aby znajdował się na wysokości kostki.
8. Nieprawidłowe zamocowanie chipa, jego utrata lub zniszczenie może skutkować dyskwalifikacją zawodnika i nie stanowi podstawy do złożenia protestu.
V. ZGŁOSZENIA
1. Imienne zgłoszenia są przyjmowane poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.csir.pl, , do 18 maja 2017 roku. Po tym terminie nie będą przyjmowane zgłoszenia do biegu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyjmowania wpłat i zgłoszeń podczas weryfikacji uczestników tj. 27.05.2017r. oraz 28.05.2017r. tylko i wyłącznie w przypadku zgłoszenia ilości uczestników poniżej limitu zawodników tj. 200 osób.
3. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej – 40 PLN.
Dla posiadaczy kart „Dąbrowska Rodzinka.pl” obowiązuje następująca opłata:

„Dąbrowska Rodzinka.pl”
30 PLN

„Dąbrowska Rodzinka.pl plus”
20 PLN

Dla posiadaczy Ogólnopolskiej „Karty Seniora”
30 PLN
4. Opłatę należy wpłacać na konto bankowe:
Centrum Sportu i Rekreacji, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Konopnickiej 29.
Getin Noble Bank SA O/Dąbrowa Górnicza 52 1560 0013 2557 1237 1226 0001
z dopiskiem- „opłata startowa Cross Błędowa” i podaniem imienia i nazwiska osoby startującej.
Posiadacze kart „Dąbrowska Rodzinka.pl”; „Dąbrowska Rodzinka.pl plus” oraz Ogólnopolskiej „Karty Seniora” proszeni są o podanie informacji o posiadaniu karty.
5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
6. Po dokonaniu opłaty startowej zawodnik zostanie umieszczony na liście uczestników Crossu Błędowa.
7. Osoby powyżej 70 roku życia zwolnione są z opłaty startowej.
8. Organizator w uzasadnionych przypadkach może zwolnić uczestnika z opłaty startowej.
9. Opłata startowa obejmuje: pomiar czasu, numer startowy, napoje na trasie i na mecie biegu, pamiątkowy medal po ukończonym biegu. Dla uczestników zostanie przygotowany „pakiet komercyjny” (zawartość pakietu podamy w późniejszym terminie).
VI. KLASYFIKACJE
1. Prowadzona będzie klasyfikacja:
– generalna mężczyzn,
– generalna kobiet,
– w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

KOBIETY: MĘŻCZYŹNI:
K – 20: 18 – 29 lat M – 20: 18 – 29 lat
K – 30: 30 – 39 lat M – 30: 30 – 39 lat
K – 40: 40 – 49 lat M – 40: 40 – 49 lat
K – 50: 50 – 59 lat M – 50: 50 – 59 lat
K – 60 : 60 lat i starsze M – 60: 60 – 69 lat
M – 70 : 70 lat i starsi

2. Utworzenie danej kategorii wiekowej możliwe jest tylko w przypadku zapisania się minimum 3 osób do danej kategorii.
3. W przypadku ilości zawodników poniżej 3 osób, uczestnicy zostaną zakwalifikowani do młodszej kategorii.
VII. NAGRODY
1. W klasyfikacji generalnej przyznane zostaną puchary oraz nagrody rzeczowe za
3 pierwsze miejsca.
2. W kategoriach wiekowych przyznawane są puchary oraz nagrody rzeczowe do
3 miejsca włącznie.
3. Nagrody otrzymają również:
– najstarsza uczestniczka,
– najstarszy uczestnik,
– dąbrowianka, która jako pierwsza ukończy bieg (wg. wydania dokumentu przez Prezydenta miasta Dąbrowy Górniczej),
– dąbrowianin, który jako pierwszy ukończy bieg (wg. wydania dokumentu przez Prezydenta miasta Dąbrowy Górniczej),
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Decyzje lekarza dotyczące kontynuowania biegu przez zawodnika są ostateczne i nieodwołalne.
3. Wszyscy uczestnicy biegu są ubezpieczeni przez organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
5. Komunikat z wynikami końcowymi zawodników dostępny będzie na stronie internetowej www.csir.pl.
6. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Biura Organizacyjnego.

CCNA Cisco 200-125 Exam, ISC CISSP Dumps, Cisco ICND1 100-105 Exam, Cisco 810-403 Exam, Cisco CCDA 200-310 Dumps/a>, Cisco CCDP 300-101 Exam, CCNP Collaboration 300-075 Dumps, aws-sysops dumps, Cisco CCDP 300-115 Exam, Latest SY0-401 Questions, CCNP Collaboration 300-070 Exam, SalesForce ADM 201 Dumps, Microsoft 70-533 PDF, Cisco 400-101 Practice Questions, Microsoft 70-346 Exam, RHCSA EX200 Exam, Cisco CCDP 300-320 Dumps, Cisco ICND2 200-105 Exam, ISACA CISA Dumps, Cisco CCNA 210-060 Exam, CCNA Cisco 200-125 Exam, ISC CISSP Dumps, Cisco ICND1 100-105 Exam, Cisco 810-403 Exam, Cisco CCDA 200-310 Dumps/a>, Cisco CCDP 300-101 Exam, CCNP Collaboration 300-075 Dumps, aws-sysops dumps, Cisco CCDP 300-115 Exam, Latest SY0-401 Questions, CCNP Collaboration 300-070 Exam, SalesForce ADM 201 Dumps, Microsoft 70-533 PDF, Cisco 400-101 Practice Questions, Microsoft 70-346 Exam, RHCSA EX200 Exam, Cisco CCDP 300-320 Dumps, Cisco ICND2 200-105 Exam, ISACA CISA Dumps, Cisco CCNA 210-060 Exam, CCNA Cisco 200-125 Exam, ISC CISSP Dumps, Cisco ICND1 100-105 Exam, Cisco 810-403 Exam, Cisco CCDA 200-310 Dumps/a>, Cisco CCDP 300-101 Exam, CCNP Collaboration 300-075 Dumps, aws-sysops dumps, Cisco CCDP 300-115 Exam, Latest SY0-401 Questions, CCNP Collaboration 300-070 Exam, SalesForce ADM 201 Dumps, Microsoft 70-533 PDF, Cisco 400-101 Practice Questions, Microsoft 70-346 Exam, RHCSA EX200 Exam, Cisco CCDP 300-320 Dumps, Cisco ICND2 200-105 Exam, ISACA CISA Dumps, Cisco CCNA 210-060 Exam, CCNA Cisco 200-125 Exam, ISC CISSP Dumps, Cisco ICND1 100-105 Exam, Cisco 810-403 Exam, Cisco CCDA 200-310 Dumps/a>, Cisco CCDP 300-101 Exam, CCNP Collaboration 300-075 Dumps, aws-sysops dumps, Cisco CCDP 300-115 Exam, Latest SY0-401 Questions, CCNP Collaboration 300-070 Exam, SalesForce ADM 201 Dumps, Microsoft 70-533 PDF, Cisco 400-101 Practice Questions, Microsoft 70-346 Exam, RHCSA EX200 Exam, Cisco CCDP 300-320 Dumps, Cisco ICND2 200-105 Exam, ISACA CISA Dumps, Cisco CCNA 210-060 Exam, CCNA Cisco 200-125 Exam, ISC CISSP Dumps, Cisco ICND1 100-105 Exam, Cisco 810-403 Exam, Cisco CCDA 200-310 Dumps/a>, Cisco CCDP 300-101 Exam, CCNP Collaboration 300-075 Dumps, aws-sysops dumps, Cisco CCDP 300-115 Exam, Latest SY0-401 Questions, CCNP Collaboration 300-070 Exam, SalesForce ADM 201 Dumps, Microsoft 70-533 PDF, Cisco 400-101 Practice Questions, Microsoft 70-346 Exam, RHCSA EX200 Exam, Cisco CCDP 300-320 Dumps, Cisco ICND2 200-105 Exam, ISACA CISA Dumps, Cisco CCNA 210-060 Exam, CCNA Cisco 200-125 Exam, ISC CISSP Dumps, Cisco ICND1 100-105 Exam, Cisco 810-403 Exam, Cisco CCDA 200-310 Dumps/a>, Cisco CCDP 300-101 Exam, CCNP Collaboration 300-075 Dumps, aws-sysops dumps, Cisco CCDP 300-115 Exam, Latest SY0-401 Questions, CCNP Collaboration 300-070 Exam, SalesForce ADM 201 Dumps, Microsoft 70-533 PDF, Cisco 400-101 Practice Questions, Microsoft 70-346 Exam, RHCSA EX200 Exam, Cisco CCDP 300-320 Dumps, Cisco ICND2 200-105 Exam, ISACA CISA Dumps, Cisco CCNA 210-060 Exam,