REGULAMIN
DĄBROWA GÓRNICZA TRIATHLON

11.06.2017 r.

          I. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem zawodów jest Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej.
 2. Współorganizatorem zawodów jest Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni.II. CEL
 1. Promocja Miasta Dąbrowa Górnicza.
 2. Popularyzacja Triathlonu.
 3. Propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywnego wypoczynku i rekreacji.
 4. Umożliwienie współzawodnictwa poprzez połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją.

         III. TERMIN I MIEJSCE 

 1. Zawody odbędą się w dniu  11 czerwca 2017 r. Start o godz. 15:00
 1. Pływanie: 750 m; start i I strefa zmian znajduje się przy Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria III. Limit czasu ukończenia pływania – 30 minut
 2. Jazda na rowerze: 20 km (4 km dojazd z Pogorii III  na pętle w centrum miasta –  3 pętle; po 3 pętli zjazd do II strefy zmian, która znajduje się w Parku Hallera). Limit ukończenia części pływackiej i kolarskiej – 1:30 h.
 3. Bieg: 5 km (4 pętle w Parku Hallera – 4 x 1,2 km); meta znajduje się przed Halą Widowiskowo-Sportową „Centrum”. Limit czasu ukończenia zawodów – 2:10 h.

  IV.
  UCZESTNICTWO
 1. Prawo startu w zawodach posiadają osoby:

– w przedziale wieku 16-18 lat, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego lub osoby sprawującej opiekę podczas trwania zawodów;

– które ukończyły 18 lat;

– które wypełniły formularz zgłoszeniowy w Biurze Zawodów i dokonały opłaty startowej;

– w dniu startu potwierdzą swoją tożsamość (dokument ze zdjęciem) i podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu.

        V. ZGŁOSZENIA 

 1. Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronach internetowych www.csir.pl, www.dgtriathlon.pl, http://zapisy.sts-timing.pl/122/ imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora
  w ramach promocji imprezy Dąbrowa Górnicza Triathlon. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów, w tym na wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji odnośnie imprezy i materiałów promocyjnych Organizatora.
 2. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi w dniu 1 czerwca 2017 roku. Po tym terminie nie będą przyjmowane zgłoszenia do zawodów.
 3. Organizator ustala limit 500 uczestników.

  VI. OPŁATA STARTOWA

 1. Do 28.02.2017 – 90 zł
 2. Do 30.04.2017 – 110 zł
 3. Do 1.06.2017 – 130 zł
 4. Dla sztafet obowiązuje stała opłata startowa – 90 zł (od osoby) przez cały okres trwania zapisów internetowych.
 5. W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty, wpisowe nie podlega zwrotowi!
 6. Opłatę należy dokonać na konto:

Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni

Majewskiego 152, 42-530 Dąbrowa Górnicza

Bank BGŻ 19 2030 0045 1110 0000 0394 4850

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, triathlon lub triathlon sztafeta (jeśli zawodnik/zawodniczka dokonuje opłaty za start w sztafecie).

      VII. KLASYFIKACJE 

 1. Prowadzona będzie klasyfikacja:

– kategoria Open Kobiet,

– kategoria Open Mężczyzn,

– kategorie wiekowe K 16-29; 30-39; 40-49; 50+,

– kategorie wiekowe M 16-29; 30-39; 40-49; 50+,

– klasyfikacja sztafet bez podziału na płeć i kategorie wiekowe.

      VIII. NAGRODY 

 1. Zawodnicy w klasyfikacji Open Kobiet (za miejsca I-III), Open Mężczyzn (za miejsca I-III) otrzymają nagrody  finansowe oraz trofea.
 2. Zawodnicy uzyskujący miejsca I-III w kategoriach wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe i trofea.
 3. Pierwsze na mecie sztafety (miejsca I-III) otrzymają nagrody rzeczowe i trofea.
 4. Nagrody w kategorii open i kategoriach wiekowych się „nie dublują.”
 5. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.

      IX. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW 

 1. Startujący w ramach pakietu startowego otrzymują:

– komplet numerów startowych (na koszulkę, kask i rower); w przypadku sztafet – jeden komplet na cały zespół,

– pomiar elektroniczny (wyniki będą dostępne na  stronie: www.csir.pl, www.dgtriathlon.pl oraz w biurze zawodów po zakończeniu rywalizacji),

– czepek (w sztafetach, tylko pływak),

– prawo do korzystania z punktów z wodą i napojami izo na trasie,

– posiłek po zawodach,

– koszulkę DG Triathlon, a po przekroczeniu linii mety również pamiątkowy medal.
2. Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków na czas trwania imprezy.
3. Zabezpieczenie medyczne i ratownicze.

         X. POMIAR CZASU 

 1. Pomiar czasu elektroniczny – za pomocą chipów (do zwrotu za linią mety). Chip należy umieścić na nodze (nad kostką).
 2. Zawodnicy sztafety  przekazują sobie chip w strefie zmian.
 3. Zawodnik, który przekroczy linię mety bez chipa musi zgłosić ten fakt sędziemu, w biurze zawodów lub ekipie obsługującej pomiar czasu.

         XI. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW 

 1. Trasa pływacka: Start z plaży przy Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria III.
 2. Trasa kolarska: I strefa zmian zlokalizowana przy Centrum Sportów Letnich
  i Wodnych Pogoria III, 4 km dojazdu do pętli (pokonywana 3 razy, po 3 okrążeniu zjazd do II strefy zmian w Parku Hallera).  Kask obowiązkowy! Dozwolone korzystanie z draftingu; nie dozwolone kierownice do  jazdy na czas (lemondki), Nawierzchnia asfaltowa. Trasa zamknięta dla ruchu samochodowego.
 3. Trasa biegowa: 4 x 1,2 km po Parku Hallera. Nawierzchnia asfaltowa i szutrowa. Meta przed Halą Widowiskowo-Sportową „Centrum”.XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Biuro zawodów będzie się mieścić w Hali Widowiskowo – Sportowej „Centrum” w Dąbrowie Górniczej przy Alei Róż 3. Odbiór pakietów startowych w biurze zawodów: 12:00-14:00. II strefa zmian zlokalizowana będzie w Parku Hallera. Pozostawienie rzeczy do części biegowej w godz. 12:00-14:00. Odbiór  rowerów z II strefy zmian w godz. 18:00 – 19:00.
 2. Wstawianie rowerów do I strefy zmian zlokalizowanej przy Centrum Sportów Letnich  i Wodnych Pogoria III, Malinowe Górki w godz. 12:00-14:30.
 3. Odbiór pakietów startowych, wstawianie i odbieranie rowerów oraz rzeczy ze stref zmian będzie niemożliwe poza wyznaczonymi terminami.
 4. Uczestnicy będą mogli skorzystać z depozytu, przebieralni i sanitariatów.
 5. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
 6. Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność
  (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych).  Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe zawodników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
 7. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym zawodnikom oraz osobom trzecim.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy zawodnika. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej   z imprezą zawodnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów.
 9. Zawodnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne      z prawdą.
 10. Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania zawodów.
 11. Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Podpis zawodnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się i akceptację regulaminu uczestnictwa w zawodach.
 12. Zawody przeprowadzone będą wg niniejszego regulaminu oraz przepisów Polskiego Związku Triathlonu. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.