KĄPIELISKA POGORIA I i POGORIA III PONOWNIE OTWARTE !!!

 

Informujemy, że Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Dąbrowie Górniczej wydał decyzję o                   

COFNIĘCIU TYMCZASOWEGO ZAKAZU KĄPIELI.

W związku z powyższym kąpieliska na Pogorii I i III są ponownie dostępne!