Strona csir.pl wykorzystuje technologię cookies – krótkie pliki tekstowe będą przechowywane na komputerze internautów odwiedzających naszą stronę internetową.
Funkcja umożliwia zidentyfikowanie powracających użytkowników i pomaga lepiej dopasować prezentowane treści w przeglądarkach internetowych.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki.
Znajdujesz się na: Strona główna / Pogoria Open Water
POGORIA OPEN WATER 2017 Regulamin

R E G U L A M I N
POGORIA OPEN WATER
III OTWARTE MISTRZOSTWA DĄBROWY GÓRNICZEJ
W PŁYWANIU NA WODACH OTWARTYCH

DĄBROWA GÓRNICZA, JEZIORO POGORIA III
3 września 2017

 

 
I.    ORGANIZATORZY
•    Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej

II.    CEL IMPREZY
Popularyzacja pływania wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych jako prostej formy aktywności fizycznej oraz idealnej dyscypliny do zabawy oraz współzawodnictwa.
Promocja regionu Śląska i Zagłębia.

III.    TERMIN I MIEJSCE
Zawody pływackie odbędą się dnia 3 września 2017 r. (niedziela) na jeziorze Pogorii III
w Dąbrowie Górniczej – województwo śląskie. Start i meta zawodów – plaża miejska (ul. Malinowe Górki)

IV.    KATEGORIE WIEKOWE I DYSTANSE
Zawody zostaną rozegrane z podziałem na kobiety i mężczyzn, w kategoriach wiekowych i na dystansach:
•    400m – dzieci do 13 roku życia włącznie,
•    1000m – kategorie 14 lat, 15-16 lat, 17-18 lat, 19-29 lat, 30-39, 40-49, powyżej 50 lat,
•    3000m – wyścig główny, kategorie 14 lat, 15-16 lat, 17-18 lat, 19-29 lat, 30-39, 40-49,
powyżej 50 lat
•    2x50m - sztafeta rodzinna (dziecko + rodzic)
•    4x200m - wyścig sztafetowy w kategorii Open.

We wszystkich wyścigach zawodnicy i zawodniczki startują razem, jednak w przypadku dużej ilości chętnych ze względów bezpieczeństwa wyścigi mogą zostać rozegrane osobno dla kobiet i mężczyzn lub osobno dla poszczególnych kategorii wiekowych.

V.    WARUNKI UCZESTNICTWA
W wyścigu głównym na 3000m oraz w wyścigu na 1000m mogą wziąć udział zawodnicy
i zawodniczki, którzy ukończyli 14 rok życia - rocznik 2003 i starsi.
W wyścigu dla dzieci na dystansie 400m mogą startować zawodnicy i zawodniczki do 13. roku życia włącznie - rocznik 2004 i młodsi.
Wyścig sztafetowy rodzinny 2x50m rozgrywany jest w dwóch kategoriach ze względu na wiek dzieci - dzieci do klasy III Szkoły Podstawowej (rocznik 2008 i młodsi) oraz dzieci klas IV-VI Szkoły Podstawowej (rocznik 2005, 2006 i 2007). Płeć dzieci oraz wiek i płeć rodzica lub opiekuna jest nieistotna.
Wyścig sztafetowy 4x200m rozgrywany jest w kategorii OPEN, bez względu na płeć. Osoby startujące w sztafecie muszą reprezentować to samo stowarzyszenie, klub lub organizację.

Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na start
w zawodach pływackich. Od osób pełnoletnich wymagane jest oświadczenie, że ich stan zdrowia pozwala na udział w zawodach i ponoszą pełną odpowiedzialność za zdarzenia wynikłe z powodu ich stanu zdrowia podczas startu w  w/w. konkurencjach zawodów pływackich oraz akceptują regulamin zawodów.

Oświadczenie osób pełnoletnich o zapoznaniu z regulaminem podpisuje się w dniu zawodów na odprawie technicznej przed zawodami.
Oświadczenie (pisemną zgodę rodziców/opiekunów) osób niepełnoletnich należy złożyć w dniu zawodów na odprawie technicznej przed zawodami.
Zgłoszenia udziału w zawodach - do dnia 18 sierpnia 2017 r. należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie: http://www.pulsarsport.pl aby mieć zagwarantowany kompletny pakiet startowy!
Zgłoszenia elektroniczne są dostępne do dnia 25 sierpnia 2017 r. ale pakiet startowy może być niepełny ze względu na brak czasu na jego wyprodukowanie. Zgłoszenia drużyn do wyścigów sztafetowych przyjmowane będą w dniu zawodów.

Limit osób uczestniczących w zawodach wynosi 200 zawodników. W przypadku wolnych miejsc zgłoszenie będzie można również złożyć w dniu imprezy w biurze zawodów – plaża miejska, jezioro Pogoria III - najpóźniej do godziny 11.00 (za zgłoszenia w dniu zawodów opłata startowa wynosi 60 zł).

VI.    KOSZTY UCZESTNICTWA
Koszty organizacji zawodów ponosi Organizator, natomiast koszty uczestnictwa ponoszą startujący zawodnicy. Za udział w zawodach pływackich pobierana będzie opłata startowa w wysokości:
- wyścig 400m – bez opłat
- wyścig 1000m  – 20 zł
- wyścig główny 3000m – 50 zł
- sztafeta rodzinna 2x50m - bez opłat
- sztafeta 4x200m – 40 zł od sztafety.
- opłata startowa w przypadku zgłoszenia zawodnika w dniu zawodów – 60 zł.

Opłatę startową należy wpłacać do dnia 25 sierpnia 2017r. na konto bankowe:
Centrum Sportu i Rekreacji, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Konopnickiej 29.
Getin Noble Bank SA O/Dąbrowa Górnicza 52 1560 0013 2557 1237 1226 0001 z dopiskiem - „opłata startowa Pogoria Open Water” i podaniem imienia  i nazwiska osoby startującej oraz dystansu.
Opłaty startowe można również wpłacić w dniu zawodów w biurze zawodów najpóźniej do godziny 11.00.

W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają posiłek oraz pakiet startowy.

VII.    PROGRAM ZAWODÓW
  9:00 – 11:00 – przyjmowanie opłat i zgłoszeń w biurze zawodów
11:15 – 11:30 – odprawa techniczna dla zawodników i kierowników ekip
11:40 – 11:50 – uroczyste otwarcie zawodów
12:00 – 12:20 – wyścig dzieci do lat 13 – 400m
12:30 – 13:00 – wyścig 1000m
13:15 – 14:30 – wyścig główny – 3000m
15:00 – 15:30 – rodzinny wyścig sztafetowy 2x50m (dziecko + rodzic)
15:30 – 16.00 – wyścigi sztafetowe 4x200m
16:15 – uroczyste zakończenie zawodów

VIII.    TRASA WYŚCIGU
W konkurencjach indywidualnych (400m, 1000m oraz 3000m) start następuje z wody. Meta wyścigu znajduje się w wodzie w miejscu startu, gdzie umieszczona jest specjalna platforma do finiszu. Opis trasy obrazują poniższe ilustracje, a szczegółowy opis przedstawiony zostanie na odprawie technicznej. Pomiar czasu będzie się odbywał elektronicznie.


Wyścig sztafetowy 4x200m będzie rozgrywany na torze opisanym poniżej. Start oraz meta znajduje się na linii brzegowej. Zawodnicy z pierwszej zmiany startują sprzed linii startowej umieszczonej wzdłuż linii brzegowej, wbiegają do wody i płyną 100m w kierunku boi nawrotowej, omijają ją prawym ramieniem i kierują się w stronę brzegu. Start następnego zawodnika danej drużyny następuje w momencie gdy poprzedni zawodnik przekroczy linię startu/mety całym swoim ciałem.
Wszelkie szczegóły będą omawiane na odprawach technicznych przed danymi wyścigami.
Rodzinny wyścig sztafetowy 2x50m (dziecko + rodzic) odbywa się na tej samej zasadzie co sztafeta 4x200m - start z brzegu, 25m w kierunku boi nawrotowej, ominięcie jej prawym ramieniem oraz powrót na brzeg.

Przebieg poszczególnych wyścigów obrazują poniższe ilustracje:

Wyścig dla dzieci - 400m

Wyścig 1000m oraz 3000m

Wyścig sztafetowy 4x200m

Wyścig sztafetowy 2x50m - rozkład trasy jest taki sam jak sztafety 4x200m, zmieniony jest jedynie dystans.

IX.    NAGRODY
•    W wyścigu głównym 3000m w kategorii OPEN pierwszy mężczyzna i pierwsza kobieta otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł oraz puchar. Za zdobycie drugiego miejsca przewidziana jest nagroda pieniężna w wysokości 600 zł, a za miejsce trzecie – 400 zł oraz puchary.
Ponadto w poszczególnych kategoriach wiekowych dla trzech pierwszych dziewcząt/kobiet oraz trzech pierwszych chłopców/mężczyzn przewidziane są medale oraz dyplomy.
•    W wyścigu na dystansie 1000m w kategorii OPEN pierwsza kobieta i pierwszy mężczyzna otrzyma nagrodę rzeczową. W poszczególnych kategoriach wiekowych dla trzech pierwszych dziewcząt/kobiet oraz trzech pierwszych chłopców/mężczyzn przewidziane są medale oraz dyplomy.
•    W wyścigu dla dzieci na dystansie 400m oraz trzy pierwsze dziewczęta i trzech pierwszych chłopców otrzyma medale, dyplomy i nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy dostaną nagrodę pamiątkową.
•    W wyścigach sztafetowych 4x200m oraz 2x50m trzy pierwsze drużyny otrzymują medale oraz dyplomy.
•    Najmłodszy i najstarszy uczestnik zawodów otrzymają dyplomy i puchary oraz nagrody rzeczowe.
•    Najlepsi zawodnicy z Dąbrowy Górniczej w wyścigach  3000m i 1000m otrzymają puchary
i nagrody rzeczowe.

X.    ORGANIZATOR ZAPEWNIA
•    obsługę sędziowską
•    obsługę techniczną
•    zabezpieczenie WOPR
•    zabezpieczenie medyczne
•    nagrody pieniężne, rzeczowe, medale i dyplomy przewidziane dla najlepszych zawodników
•    pakiet startowy (w przypadku zgłoszeń po 18.08.2017r.  organizator zapewnia sobie możliwość wydawania niekompletnych pakietów startowych (koszulka, identyfikator) ze względu na brak czasu na ich wyprodukowanie) - zawodnicy startujący tylko w wyścigu sztafetowym nie otrzymują koszulki.
•    posiłek dla każdego uczestnika zawodów

XI.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
•    Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami FINA oraz PZP.
•    zawody odbędą się bez względu na panującą pogodę,
•    zawodnicy mogą startować w strojach dopuszczonych przez FINA do rywalizacji na pływalni i wodach otwartych. Listę strojów można zobaczyć na oficjalnej stronie FINA: http://www.fina.org/content/fina-approved-swimwear
•    w przypadku temperatury wody poniżej 16oC Organizator dopuszcza start w strojach piankowych
•    Limity czasowe dla poszczególnych konkurencji:
•    400m - brak,
•    1000m - 30 minut,
•    3000m - 75 minut,
•    sprzęt wypornościowy i napędowy typu łapki, płetwy, deski jest zakazany,
•    zawodnik, który złamał zasady fair play – pchnął, pociągnął, uderzył lub kopnął innego zawodnika zostanie zdyskwalifikowany,
•    każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność, potwierdzoną pisemną zgodą na karcie zgłoszenia,
•    Organizator zobowiązuje zawodników do noszenia koszulek z logo zawodów oraz identyfikatorów podczas trwania całej imprezy - są one przepustką do miasteczka zawodów,
•    skład komisji sędziowskiej wyznacza Organizator,
•    za ewentualne wypadki zaistniałe na trasie wyścigów pływackich z winy zawodników oraz za rzeczy pozostawione bez opieki Organizator nie ponosi odpowiedzialności,
•    ewentualne protesty należy zgłaszać do sędziego głównego w ciągu 15 minut po zakończeniu danej konkurencji (przy składaniu protestu należy uprzednio uiścić opłatę wadium wynoszącą 200 pln/50 euro, która to opłata przy pozytywnym rozpatrzeniu wniosku jest w całości zwracana, jeśli sędzia główny negatywnie rozpatrzy protest wadium zatrzymuje organizator),
•    w sprawach spornych dotyczących zawodów pływackich decyduje sędzia główny
w porozumieniu z Organizatorem,
•    sprawy nieobjęte powyższym regulaminem zostaną omówione na odprawie technicznej w dniu zawodów,
•    Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz do możliwości jego zmian jeśli wystąpi taka konieczność.

•    W DNIU ZAWODÓW NA PARKINGU GŁÓWNYM BĘDĄ WYDZIELONE SPECJALNE MIEJSCA PARKINGOWE DLA ZAWODNIKÓW - proszę wstawić za przednią szybę kartkę z napisem "POGORIA OPEN WATER" lub przekazać taką informację ochroniarzowi.


XII.    KONTAKT
•    Naczelnik zawodów:
Paweł Bucki
tel. +48 600 934 745
e-mail: p.bucki@gmail.com
•    Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Konopnickiej 29
tel. 32/261 20 10
www.csir.pl