Strona csir.pl wykorzystuje technologię cookies – krótkie pliki tekstowe będą przechowywane na komputerze internautów odwiedzających naszą stronę internetową.
Funkcja umożliwia zidentyfikowanie powracających użytkowników i pomaga lepiej dopasować prezentowane treści w przeglądarkach internetowych.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki.
Znajdujesz się na: Strona główna / Pogoria Open Water
Pogoria Open Water 2016 Regulamin

R E G U L A M I N
POGORIA OPEN WATER
II OTWARTE MISTRZOSTWA DĄBROWY GÓRNICZEJ
W PŁYWANIU NA WODACH OTWARTYCH

DĄBROWA GÓRNICZA, JEZIORO POGORIA III
28 SIERPNIA 2016

 I.    ORGANIZATORZY

•    Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej

WSPÓŁORGANIZATORZY
•    WOPR Dąbrowa Górnicza
•    Szkolny Związek Sportowy

PATRONAT HONOROWY
•    Polski Związek Pływacki
•    Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

II.    CEL IMPREZY
Popularyzacja pływania wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych jako prostej formy aktywności fizycznej oraz idealnej dyscypliny do zabawy oraz współzawodnictwa.
Promocja regionu Śląska i Zagłębia.

III.    TERMIN I MIEJSCE
Zawody pływackie odbędą się dnia 28 sierpnia 2016 r. (niedziela) na jeziorze Pogorii III
w Dąbrowie Górniczej – województwo śląskie. Start i meta zawodów – plaża miejska (ul. Malinowe Górki)

IV.    KATEGORIE WIEKOWE I DYSTANSE
Zawody zostaną rozegrane z podziałem na kobiety i mężczyzn, w kategoriach wiekowych i na dystansach:
•    400m – dzieci do 13 roku życia włącznie,
•    1000m – kategorie 14 lat, 15-16 lat, 17-18 lat, 19-29 lat, 30-39, 40-49, powyżej 50 lat,
•    3000m – wyścig główny wliczany do cyklu Grand Prix Polski,
kategorie wiekowe wliczane do cyklu GPP:
kategoria 1 - 14 lat,
kategoria 2 - 15-16 lat,
kategoria 3 - 17-18 lat,
kategoria 4 - 19 lat i starsi,
dodatkowe kategorie wiekowe:
30-39 lat,
40-49 lat,
50 lat i starsi.
•    4x200m - wyścig sztafetowy w kategorii Open.

We wszystkich wyścigach zawodnicy i zawodniczki startują razem, jednak w przypadku dużej ilości chętnych ze względów bezpieczeństwa wyścigi mogą zostać rozegrane osobno dla kobiet i mężczyzn lub osobno dla poszczególnych kategorii wiekowych.

V.    WARUNKI UCZESTNICTWA
W wyścigu głównym na 3000m oraz w wyścigu na 1000m mogą wziąć udział zawodnicy
i zawodniczki, którzy ukończyli 14 rok życia - rocznik 2002 i starsi.
W wyścigu dla dzieci na dystansie 400m mogą startować zawodnicy i zawodniczki do 13. roku życia włącznie - rocznik 2003 i młodsi.
Wyścig sztafetowy rozgrywany jest w kategorii OPEN, bez względu na płeć. Osoby startujące
w sztafecie muszą reprezentować to samo stowarzyszenie, klub lub organizację.

Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na start
w zawodach pływackich. Od osób pełnoletnich wymagane jest oświadczenie, że ich stan zdrowia pozwala na udział w zawodach i ponoszą pełną odpowiedzialność za zdarzenia wynikłe z powodu ich stanu zdrowia podczas startu w  w/w. konkurencjach zawodów pływackich oraz akceptują regulamin zawodów.

Oświadczenie osób pełnoletnich o zapoznaniu z regulaminem podpisuje się w dniu zawodów na odprawie technicznej przed zawodami.
Oświadczenie (pisemną zgodę rodziców/opiekunów) osób niepełnoletnich należy złożyć w dniu zawodów na odprawie technicznej przed zawodami.
Zgłoszenia udziału w zawodach - do dnia 19 sierpnia 2016 r. należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie: http://www.pulsarsport.pl.  Zgłoszenia drużyn do wyścigów sztafetowych przyjmowane będą w dniu zawodów.

Zgłoszenie można również złożyć w dniu imprezy w biurze zawodów – plaża miejska, jezioro Pogoria III - najpóźniej do godziny 11.00 (za zgłoszenia w dniu zawodów opłata startowa wynosi 40 zł).


VI.    KOSZTY UCZESTNICTWA
Koszty organizacji zawodów ponosi Organizator, natomiast koszty uczestnictwa ponoszą startujący zawodnicy. Za udział w zawodach pływackich pobierana będzie opłata startowa w wysokości:
- wyścig 400m – bez opłat
- wyścig 1000m  – 20 zł
- wyścig główny 3000m – 30 zł
- sztafety – 40 zł od sztafety.
- opłata startowa w przypadku zgłoszenia zawodnika w dniu zawodów – 40 zł.

Opłatę startową należy wpłacać do dnia 19 sierpnia 2016r. na konto bankowe:
UKSZS z siedzibą w Zespole Szkół sportowych ul. Chopina 34, 41-300 Dąbrowa Górnicza.
ING Bank Śląski 02 1050 1272 1000 0023 0084 7437 z dopiskiem - „opłata startowa Pogoria Open Water” i podaniem imienia  i nazwiska osoby startującej.
Opłaty startowe można również wpłacić w dniu zawodów w biurze zawodów najpóźniej do godziny 11.00.

W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają posiłek oraz pakiet startowy.

VII.    PROGRAM ZAWODÓW
9.00 – 11.00 – przyjmowanie opłat i zgłoszeń w biurze zawodów
11.15 – 11.30 – odprawa techniczna dla zawodników i kierowników ekip
11.40 – 11.50 – uroczyste otwarcie zawodów
12.00 – 12.20 – wyścig dzieci do lat 13 – 400m
12.30 – 13.00 – wyścig 1000m
13.15 – 14.30 – wyścig główny – 3000m
15.00 – 15.30 – wyścigi sztafetowe 4x200m
15.45 – losowanie nagród wśród zawodników oraz uroczyste zakończenie zawodów

VIII.    TRASA WYŚCIGU
W konkurencjach indywidualnych (400m, 1000m oraz 3000m) start następuje z wody. Meta wyścigu znajduje się w wodzie w miejscu startu, gdzie umieszczona jest specjalna platforma do finiszu. Opis trasy obrazują poniższe ilustracje, a szczegółowy opis przedstawiony zostanie na odprawie technicznej. Pomiar czasu będzie się odbywał elektronicznie.

Wyścig sztafetowy będzie rozgrywany na torze opisanym poniżej. Start oraz meta znajduje się na linii brzegowej. Zawodnicy z pierwszej zmiany startują sprzed linii startowej umieszczonej wzdłuż linii brzegowej, wbiegają do wody i płyną 100m w kierunku boi nawrotowej, omijają ją prawym ramieniem i kierują się w stronę brzegu. Start następnego zawodnika danej drużyny następuje
w momencie gdy poprzedni zawodnik przekroczy linię startu/mety całym swoim ciałem.
Wszelkie szczegóły będą omawiane na odprawach technicznych przed danymi wyścigami.

IX.    NAGRODY
•    W wyścigu głównym 3000m w kategorii OPEN pierwszy mężczyzna i pierwsza kobieta otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł oraz puchar. Za zdobycie drugiego miejsca przewidziana jest nagroda pieniężna w wysokości 600 zł, a za miejsce trzecie – 400 zł.
    Ponadto w poszczególnych kategoriach wiekowych dla trzech pierwszych dziewcząt/kobiet oraz trzech pierwszych chłopców/mężczyzn przewidziane są medale oraz dyplomy.
•    W wyścigu na dystansie 1000m w kategorii OPEN pierwsza kobieta i pierwszy mężczyzna otrzyma nagrodę rzeczową. W poszczególnych kategoriach wiekowych dla trzech pierwszych dziewcząt/kobiet oraz trzech pierwszych chłopców/mężczyzn przewidziane są medale oraz dyplomy.
•    W wyścigu dla dzieci na dystansie 400m oraz trzy pierwsze dziewczęta i trzech pierwszych chłopców otrzyma medale, dyplomy i nagrody rzeczowe.
•    W wyścigach sztafetowych trzy pierwsze drużyny otrzymują medale oraz dyplomy.
•    Najmłodszy i najstarszy uczestnik zawodów otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
•    Najlepsi zawodnicy z Dąbrowy Górniczej w poszczególnych wyścigach otrzymają nagrody rzeczowe.


X.    ORGANIZATOR ZAPEWNIA
•    obsługę sędziowską
•    obsługę techniczną
•    zabezpieczenie WOPR
•    zabezpieczenie medyczne
•    nagrody pieniężne, rzeczowe, medale i dyplomy przewidziane dla najlepszych zawodników
•    pakiet startowy (w przypadku zgłoszeń po 19.VIII.2016r.  organizator zapewnia sobie możliwość wydawania niekompletnych pakietów startowych (koszulka, identyfikator) ze względu na brak czasu na ich wyprodukowanie) - zawodnicy startujący tylko w wyścigu sztafetowym nie otrzymują koszulki.
•    posiłek dla każdego uczestnika zawodów
XI.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
•    Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami FINA, PZP oraz Regulaminem Grand Prix Polski
    w Pływaniu na Wodach Otwartych,
•    zawody odbędą się bez względu na panującą pogodę,
•    zawodnicy mogą startować w strojach dopuszczonych przez FINA do rywalizacji na pływalni i wodach otwartych. Listę strojów można zobaczyć na oficjalnej stronie FINA:www.fina.org/content/fina-approved-swimwear http://www.fina.org/content/fina-approved-swimwear
•    w przypadku temperatury wody poniżej 16oC Organizator dopuszcza start w strojach piankowych
•    Limity czasowe dla poszczególnych konkurencji:
•    400m - brak,
•    1000m - 30 minut,
•    3000m - 75 minut,
•    sprzęt wypornościowy i napędowy typu łapki, płetwy, deski jest zakazany,
•    zawodnik, który złamał zasady fair play – pchnął, pociągnął, uderzył lub kopnął innego zawodnika zostanie zdyskwalifikowany,
•    każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność, potwierdzoną pisemną zgodą na karcie zgłoszenia,
•    Organizator zobowiązuje zawodników do noszenia koszulek z logo zawodów oraz identyfikatorów podczas trwania całej imprezy - są one przepustką do miasteczka zawodów,
•    skład komisji sędziowskiej wyznacza Organizator,
•    za ewentualne wypadki zaistniałe na trasie wyścigów pływackich z winy zawodników oraz za rzeczy pozostawione bez opieki Organizator nie ponosi odpowiedzialności,
•    ewentualne protesty należy zgłaszać do sędziego głównego w ciągu 15 minut po zakończeniu danej konkurencji (przy składaniu protestu należy uprzednio uiścić opłatę wadium wynoszącą 200 pln/50 euro, która to opłata przy pozytywnym rozpatrzeniu wniosku jest w całości zwracana, jeśli sędzia główny negatywnie rozpatrzy protest wadium zatrzymuje organizator),
•    w sprawach spornych dotyczących zawodów pływackich decyduje sędzia główny
    w porozumieniu z Organizatorem,
•    sprawy nieobjęte powyższym regulaminem zostaną omówione na odprawie technicznej w dniu zawodów,
•    Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz do możliwości jego zmian jeśli wystąpi taka konieczność.


XII.    KONTAKT
Paweł Bucki
tel. +48 600 934 745
e-mail: p.bucki@gmail.com
•Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Konopnickiej 29
www.csir.pl 
Do wydarzenia zostało:

wyniki

rejestracja

regulamin

partnerzy

Centrum Sportu i Rekreacji - 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. M. Konopnickiej 29, tel./fax 32 261-20-10, e-mail: csir@csir.pl, sport@csir.pl