Strona csir.pl wykorzystuje technologię cookies – krótkie pliki tekstowe będą przechowywane na komputerze internautów odwiedzających naszą stronę internetową.
Funkcja umożliwia zidentyfikowanie powracających użytkowników i pomaga lepiej dopasować prezentowane treści w przeglądarkach internetowych.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki.
VI Dębowy Maraton Rolkowo-Rowerowy 2016 - Regulamin

Regulamin
VI Dębowy Maraton Rolkowo – Rowerowy 

Pogoria III
11.09.2016 r.


 

 


I.    Organizator i Patronat
1.    Organizatorem „VI Dębowego Maratonu Rolkowo – Rowerowego” jest Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej oraz Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
2.    Impreza odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza.
    
II.    Cel
1.    Upowszechnianie jazdy na rolkach, rolkach szybkich i rowerach.
2.    Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Dąbrowy Górniczej i okolic.
3.    Możliwość sprawdzenia i doskonalenia techniki jazdy na rolkach i rowerze.
4.    Promocja programu „Dębowy Świat dla Aktywnych”.

III.    Termin i Miejsce Imprezy
1.    Data: 11 września 2016 roku.
2.    Godzina: 11:00 rolki, 13:00 rowery.
3.    Start: Rolkarze startują na ścieżce rowerowej po prawej stronie plaży miejskiej Pogoria III, jadą trasą rowerową dookoła jeziora, a Rowerzyści startują po ukończonej jeździe rolkarzy z parkingu przy plaży miejskiej i jadą wyznaczoną trasą prowadzącą wokół jeziora Pogoria III, II, I oraz IV.
4.    Rolki „Sport” – start pojedynczo.
5.    Rolki „Amator” – start pojedynczo.
6.    Rowery –  start grupami.
7.    Meta: Meta Rolkarzy wyznaczona jest 100 m przed mostkiem po lewej stronie plaży miejskiej. Meta Rowerzystów znajduję się na parkingu przy plaży miejskiej Pogoria III.
8.    Długość: Trasa Rolkowa wynosi 5,5 km, a Trasa Rowerowa 30 km.

IV.    Zasady uczestnictwa
1.    Uczestnictwo w Wyścigu Rolkowo – Rowerowym jest płatne:
Za strat w zawodach rolkowych należy uiścić opłatę w wysokości:
- 40 zł/os.  – 05.09.2016 r.
- 50 zł-os. – w biurze zawodów tj. 10.09.2016 r. lub 11.09.2016 r.  

Za start w zawodach rowerowych należy uiścić opłatę w wysokości:
- 40 zł/os.  – 05.09.2016 r.
- 50 zł-os. – w biurze zawodów tj. 10.09.2016 r. lub 11.09.2016 r.  

Posiadacze karty „Dąbrowska Rodzinka”- 30 zł/os. do 05.09.2016 r. lub 37,50 zł/os w biurze zawodów

Posiadacze Karty „Dąbrowska Rodzinka Plus”- 20 zł/os. do 05.09.2016 r. lub 25 zł/os. w biurze zawodów

W przypadku startu zarówno w zawodach rolkowych i jak i rowerowych opłata wynosi:
- 80 zł/os.  – 05.09.2016 r.
- 100 zł-os. – w biurze zawodów tj. 10.09.2016 r. lub 11.09.2016 r.  

Posiadacze karty „Dąbrowska Rodzinka”- 60 zł/os. do 05.09.2016 r. lub 75,00 zł/os w biurze zawodów

Posiadacze Karty „Dąbrowska Rodzinka Plus”- 40 zł/os. do 05.09.2016 r. lub 50 zł/os. w biurze zawodów
2.    Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność.
3.    Wyścig jest przeznaczony zarówno dla drużyn dwuosobowych jak i osób startujących indywidualnie na rolkach lub rowerach. W przypadku drużyn jeden z zawodników będzie jechał na rolkach, a drugi na rowerze. Drużyny mogą być w dowolnej konfiguracji tzn. mężczyzna – mężczyzna, kobieta – mężczyzna, kobieta – kobieta. W „Maratonie Rolkowo – Rowerowym” może wziąć udział każdy kto:
- zgłosił swój start,
- uiścił opłatę startową,
- najpóźniej dnia 11.09.2016 r. skończył 16 lat,
- posiada aktualne badania lekarskie lub podpisał formularz o zdolności do udziału w zawodach na własną odpowiedzialność (dostępny w Biurze Zawodów). W przypadku osób niepełnoletnich prawny opiekun podpisuje w biurze zawodów zgodę na udział w zawodach.
4.Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
5.Posiadacze kart „Dąbrowska Rodzinka.pl” oraz „Dąbrowska Rodzinka.pl plus” muszą podczas weryfikacji okazać kartę uprawniającą do zniżki opłaty startowej.
6.Nie ma możliwości odbioru pakietu startowego za innego uczestnika. Każdy zawodnik musi odebrać swój pakiet osobiście.
7.Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych oraz pakietów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów :
•  10.09.2016 r. w godz. 11:00 – 17:00 (Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria przy zbiorniku Pogoria III)
•  11.09.2016 r. w godz. 8:00 – 10:00, weryfikacja w kategorii rowerów do godziny 12:00 (Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria przy zbiorniku Pogoria III)
8. Każdy uczestnik ma obowiązek startu w kasku ochronnym i do korzystania ze sprawnych technicznie rolek i roweru. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do wyścigu uczestnika, który nie będzie ubrany w kask ochronny.
9. Zabrania się zabierania na trasę dzieci w koszykach, wózkach,przyczepkach itp.
10. Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli zawody będzie realizowany systemem elektronicznym.
11.Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do kulturalnego zachowania, a także do zachowania bezwzględnej trzeźwości.
12. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania wyścigu są ostateczne i niezmienne.
13.  W kategorii „Amator” (rolki) nie dopuszcza się udziału zawodników /zawodniczek w niskim bucie oraz kółkach powyżej 90mm. W kategorii „Sport” (rolki) mogą startować zawodnicy licencjonowani, posiadający rolki z dowolnymi kółkami i o dowolnej wysokości buta.

V.    Zgłoszenia
1.    Imienne zgłoszenia są przyjmowane poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronach internetowych www.csir.pl, www.sts-timing.pl  do 5 września 2016 r.
2.    Organizator ustala limit 400 uczestników: 250 zawodników na rowerach i 150 zawodników na rolkach.
3.    W przypadku osiągnięcia limitu zawodników do dnia 05.09.2016 r. w dniu imprezy nie będą przyjmowane zgłoszenia do zawodów.
4.    Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej.
Opłatę należy wpłacać na konto bankowe:
Centrum Sportu i Rekreacji, 41-300 Dabrowa Górnicza, ul. Konopnickiej 29.                     
Getin Noble Bank SA o/Dąbrowa Górnicza 52 1560 0013 2557 1237 1226 0001
z dopiskiem: „opłata startowa VI Dębowy Maraton Rolkowo – Rowerowy” i podaniem Imienia i Nazwiska osoby startującej oraz zawodów rolki/rower.
Posiadacze kart „Dąbrowska Rodzinka.pl” oraz „ Dąbrowska Rodzinka.pl plus” proszeni są o podanie informacji o posiadaniu karty.
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
5.    Osoby powyżej 70 roku życia zwolnione są z opłaty startowej.
6.    Organizator w uzasadnionych przypadkach może zwolnić uczestnika z opłaty startowej.
7.    Opłata startowa obejmuje: pomiar czasu, numer startowy, napoje na mecie, pamiątkowy medal po ukończonym maratonie oraz worek do depozytu opisany zgodnie z numerem startowym. Zgubienie przez zawodnika numeru startowego zwalnia organizatora  z odpowiedzialności za przechowywane rzeczy.

VI.    Klasyfikacje
1.    Prowadzona będzie klasyfikacja:
1.1.    Klasyfikacja generalna par:

  • generalna kobiet (rolki + rowery),
  • generalna mężczyzn (rolki + rower),
  • generalna (rolki + rower).

1.2.    Klasyfikacja wiekowa:

  • wiekowa kobiet i mężczyzn (rolki - Amator),
  • wiekowa kobiet i mężczyzn (rowery).


KOBIETY:                                  MĘŻCZYŹNI:
K – 20 : 16 – 29 lat                  M – 20 : 16 – 29 lat
K – 30 : 30 – 39 lat                  M – 30 : 30 – 39 lat
K – 40 : 40 – 49 lat                  M – 40 : 40 – 49 lat
K – 50 : 50 – 59 lat                  M – 50 : 50 – 59 la
K – 60 lat i starsi                      M – 60 : 60 – 69 lat
                                                    M – 70 lat i starsi

Zawodnicy startujący w kategorii Rolki Sport zostają sklasyfikowani w kategoriach: Open Kobiety i Open Mezczyźni i nie są klasyfikowanie w kategoriach wiekowych.

Dodatkowo:

  • Najszybsza Dąbrowianka
  • Najszybszy Dąbrowianin


VII.    Nagrody
1. W klasyfikacji generalnej przyznawane są puchary oraz nagrody rzeczowe za miejsca 1 – 3.
2. W klasyfikacji wiekowej przyznawane są statuetki oraz nagrody rzeczowe za miejsca 1 – 3.
3. Każdy zawodnik kończący zawody otrzymuje pamiątkowy medal.
4. Wśród wszystkich uczestników, którzy ukończyli zawody zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody.
5. Zawodnicy, którzy nie odbiorą nagród w dniu imprezy mogą odebrać je                    w siedzibie Centrum Sportu i Rekreacji (ul. Konopnickiej 29, 41-300 Dąbrowa Górnicza ) do 7 dni po wyścigu.

VIII. Postanowienia Końcowe
1. Wszystkich uczestników „VI Dębowego Maratonu Rolkowo – Rowerowego” obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku uczestników utrwalonego na zdjęciach i w materiałach filmowych przedstawiających uczestników rajdu, w celach reklamowych, promocyjnych i informacyjnych o działalności organizatora, bez względu na rodzaj wykorzystanego nośnika np. na stronie internetowej, FB,  w prasie, telewizji itp.
3. Wszystkie dane osobowe dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora
i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny
i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie
o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926,z późn. zm.). Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
4. Każdy uczestnik wyścigu rolkowego jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej lub na ramie w wyścigu rowerowym pod karą dyskwalifikacji.
5. Organizator zapewnia:
opiekę medyczną na trasie i mecie maratonu,
- elektroniczny pomiar czasu,
- ubezpieczenie wszystkich uczestników rajdu,
- wodę dla uczestników rajdu.
6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
7. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej www.idabrowa.pl  
i www.csir.pl oraz przekazane do informacji mediów.
8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
9. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
10. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.

 
Do wydarzenia zostało:

wyniki

rejestracja

regulamin

partnerzy

Centrum Sportu i Rekreacji - 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. M. Konopnickiej 29, tel./fax 32 261-20-10, e-mail: csir@csir.pl, sport@csir.pl