Rejestr zmianWybierz kategorię dokumentów:

Tytuł Operacja Data wykonania Autor
Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Z-ca Kierownika ds. organizacyjnych. [Dokument] Dodanie załącznika 2021-09-22 09:09:23 Grzegorz Michalik
Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Z-ca Kierownika ds. organizacyjnych. [Dokument] Ukrył załącznik 2021-09-22 09:08:42 Grzegorz Michalik
Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Z-ca Kierownika ds. organizacyjnych. [Dokument] Dodanie załącznika 2021-09-22 09:01:22 Grzegorz Michalik
Dodał dokument 2021-09-19 09:44:20 Dagmara Dratwińska - Dziak
<b>1</b> [Dokument] Dodanie załącznika 2021-09-19 09:41:29 Dagmara Dratwińska - Dziak
Dodał dokument 2021-09-19 09:40:27 Dagmara Dratwińska - Dziak
Test [Dokument] Dodanie załącznika 2021-09-19 09:39:31 Dagmara Dratwińska - Dziak
Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania niezbędne. [Dokument] Dodanie załącznika 2021-09-16 12:05:31 Grzegorz Michalik
Unieważnienie naboru na stanowisko: Kierownik Zespołu Obiektów i Wsparcia Interwencyjnego. [Dokument] Dodanie załącznika 2021-09-13 14:21:11 Grzegorz Michalik
Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Kierownik Zespołu Stadionów [Dokument] Dodanie załącznika 2021-09-13 14:19:40 Grzegorz Michalik
Ogłoszenie. [Dokument] Dodanie załącznika 2021-08-31 14:51:32 Grzegorz Michalik
Nabór na wolne stanowisko: Z-ca Kierownika ds. Organizacyjnych. Dodał dokument 2021-08-31 14:50:53 Grzegorz Michalik
Unieważnienie naboru na stanowisko st. Referent w dziale Kadr, Płac i Organizacji. [Dokument] Dodanie załącznika 2021-08-30 10:40:00 Grzegorz Michalik
inf. o liczbie kandydatów speł. wymag. niezb. Kierownik Zespołu Stadionów [Dokument] Dodanie załącznika 2021-08-30 10:37:35 Grzegorz Michalik
Unieważnienie naboru Specjalista ds. Sportu i Organizacji Imprez [Dokument] Dodanie załącznika 2021-08-26 13:58:26 Grzegorz Michalik
Unieważnienie naboru Z-ca Kierownika ds. Organizacyjnych [Dokument] Dodanie załącznika 2021-08-26 13:56:55 Grzegorz Michalik
Unieważnienie naboru Specjalista ds. Sportu i Organizacji Imprez [Dokument] Ukrył załącznik 2021-08-26 13:55:57 Grzegorz Michalik
Unieważnienie naboru Specjalista ds. Sportu i Organizacji Imprez [Dokument] Dodanie załącznika 2021-08-26 13:55:07 Grzegorz Michalik
Unieważnienie naboru Specjalista do spraw BHP [Dokument] Dodanie załącznika 2021-08-26 13:52:32 Grzegorz Michalik
Ogłoszenie. [Dokument] Dodanie załącznika 2021-07-28 09:56:05 Grzegorz Michalik
Nabór na wolne stanowisko: Specjalista ds. BHP 1/4 etatu Dodał dokument 2021-07-28 09:55:16 Grzegorz Michalik
Ogłoszenie. [Dokument] Dodanie załącznika 2021-07-28 09:53:44 Grzegorz Michalik
Nabór na wolne stanowisko: Kierownik Zespołu Obiektów i Wsparcia Interwencyjnego. Dodał dokument 2021-07-28 09:53:16 Grzegorz Michalik
Ogłoszenie. [Dokument] Ukrył załącznik 2021-07-28 09:49:12 Grzegorz Michalik
Ogłoszenie. [Dokument] Dodanie załącznika 2021-07-28 09:49:07 Grzegorz Michalik
Ogłoszenie. [Dokument] Dodanie załącznika 2021-07-28 09:48:58 Grzegorz Michalik
Nabór na wolne stanowisko: Kierownik Zespołu Stadionów. Dodał dokument 2021-07-28 09:47:00 Grzegorz Michalik
Ogłoszenie. [Dokument] Dodanie załącznika 2021-07-28 09:44:26 Grzegorz Michalik
Nabór na wolne stanowisko: Z-ca Kierownika ds. Organizacyjnych. Dodał dokument 2021-07-28 09:43:58 Grzegorz Michalik
Nabór na wolne stanowisko: St. Referent w dziale kadr, płac i organizacji. Zmienił zawartość dokumentu 2021-07-28 09:42:31 Grzegorz Michalik
 Następne

Ilość wszystkich operacja: 578
Ostatnio modyfikowany dokument: Nabór na wolne stanowisko: Z-ca Kierownika ds. Organizacyjnych.
Data modyfikacji ostaniego dokumentu: 2021-08-31 14:50:53

Ilość wyświetleń strony:
Wykonanie: NotaPress