Zamówienia publiczne

Tytuł dokumentu: Budowa infrastruktury obsługi markowych produktów turystycznych w Dąbrowie Górniczej - Projekt Pogoria III
Załączniki do pobrania:

  Tytuł załącznika Ilość pobrać Data dodania
.pdf Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 672 2014-12-18 13:55:52
.pdf zał. nr 8 do SIWZ - Założenia projektowe 704 2014-12-18 13:57:14
.pdf zał. nr 1 do Zał. projektowych - koncepcja placu zabaw Pogoria III 771 2014-12-18 13:59:41
.pdf zał. nr 2 do Zał. projektowych - mapa lokalizująca przedsięwzięcie 604 2014-12-18 14:00:28
.pdf zał. nr 9 do SIWZ - Przedmiar robót str. 1 615 2014-12-18 14:01:18
.pdf zał. nr 9 do SIWZ - Przedmiar robót str. 2 653 2014-12-18 14:01:53
.pdf zał. nr 10 do SIWZ - STWIORB 673 2014-12-18 14:02:42
.pdf Ogłoszenie o zamówieniu 606 2014-12-18 14:07:04
.docx załączniki do SIWZ w formacie WORD 687 2014-12-30 13:47:38
.pdf zapytanie Wykonawcy, wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 426 2014-12-30 13:36:17
.pdf informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 502 2015-01-12 08:02:37

Autor dokumentu: Grzegorz Michalik
Data modyfikacji dokumentu: 2014-12-18 13:53:04
Ilość wyświetleń dokumentu: 1602
Rejestr zmian: Budowa infrastruktury obsługi markowych produktów turystycznych w Dąbrowie Górniczej - Projekt Pogoria III

Powrót do kategorii: Zamówienia publiczne

Wykonanie: NotaPress