Zamówienia publiczne

Tytuł dokumentu: Zakup usł. rekr. świadczonych przez parki wodne, dla dzieci i młodz. ze szkół podstawowych oraz dzieci przed osiągn. wieku szk. zamieszk.na terenie Dąbrowy Górn., w okresie wakacji letnich 2020 r
Załączniki do pobrania:

  Tytuł załącznika Ilość pobrać Data dodania
.pdf Ogłoszenie o zamówieniu 215 2020-06-17 15:13:05
.docx formularz ofertowy (word) 189 2020-06-17 15:20:28
.pdf Informacja dotycząca złożonych ofert 154 2020-06-26 14:04:44
.pdf Informacja o udzieleniu zamówienia 163 2020-06-29 14:41:43

Wykonanie: NotaPress