Rejestr zmianRejestr zmian w dokumencie:

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
Wykonanie projektu technicznego zasilania w energię elektryczną szaf systemu DSO przyłączem trójfazowym o mocy 15kW wraz z wykonaniem przedmiotowego przyłącza 2015-06-18 12:27:53 Grzegorz Michalik


Rejestr zmian w załącznikach:

Tytuł załącznika Operacja Data wykonania Autor
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 2) Dodanie załącznika 2015-07-07 15:20:53 Grzegorz Michalik
załączniki do SIWZ w formacie WORD Dodanie załącznika 2015-06-18 13:04:36 Grzegorz Michalik
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika 2015-06-18 13:00:36 Grzegorz Michalik
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika 2015-06-18 12:51:20 Grzegorz Michalik
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Ukrył załącznik 2015-06-18 12:50:58 Grzegorz Michalik
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika 2015-06-18 12:29:07 Grzegorz Michalik
Wykonanie: NotaPress