Rejestr zmianWybierz kategorię dokumentów:

Tytuł Operacja Data wykonania Autor
Zakup usł. rekr. świadcz. przez parki wodne, dla dzieci i młodzieży ze szkół podst., średn. oraz dzieci przed osiągn. wieku szkoln. zamieszk. na terenie Dąbrowy Górn., w okresie wakacji letnich 2021r Dodał dokument 2021-06-01 14:59:00 Grzegorz Michalik
Zakup usług rekreacyjnych świadczonych przez parki wodne, dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, średnich oraz dzieci przed osiągn. wieku szkolnego zamieszkałych na terenie Dąbrowy Górniczej Dodał dokument 2020-09-29 14:38:55 Grzegorz Michalik
Remont boiska "Orlik" przy Al. Zwycięstwa 29 w Dąbrowie Górniczej Dodał dokument 2020-09-23 14:49:06 Grzegorz Michalik
"Przebudowa instalacji przeciwpożarowej w ramach zadania p.n.: Modernizacja sieci hydrantowej w Hali Widowiskowo - Sportowej CENTRUM w Dąbrowie Górniczej" Dodał dokument 2020-07-08 13:41:33 Grzegorz Michalik
Zakup usł. rekr. świadczonych przez parki wodne, dla dzieci i młodz. ze szkół podstawowych oraz dzieci przed osiągn. wieku szk. zamieszk.na terenie Dąbrowy Górn., w okresie wakacji letnich 2020 r Dodał dokument 2020-06-17 15:11:48 Grzegorz Michalik
Organizacja kąpielisk przy plaży komunalnej nad zbiornikiem wodnym Pogoria III oraz Pogoria I w Dąbrowie Górniczej Dodał dokument 2020-05-22 10:36:44 Grzegorz Michalik
Plan zamówień publicznych na 2020 r. Dodał dokument 2020-02-07 14:44:38 Grzegorz Michalik
Zakup usł. rekr. świadczonych przez parki wodne dla dzieci i młodz. ze szkół podstawowych oraz dzieci przed osiągn. wieku szk. zamieszk.na terenie Dąbrowy Górn., w okresie ferii zimowych 2020 r Zmienił zawartość dokumentu 2019-12-23 13:35:40 Grzegorz Michalik
Zakup usług rekreacyjnych świadczonych przez parki wodne, dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz dzieci przed osiągnięciem wieku szkolnego zamieszkałych na terenie Dąbrowy Górniczej, w okre Dodał dokument 2019-12-23 13:30:30 Grzegorz Michalik
Usługi ochrony imprez sportowych i rekreacyjnych oraz obiektów Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej Dodał dokument 2019-11-27 15:00:46 Grzegorz Michalik
Zakup usł. rekr. świadczonych przez parki wodne dla dzieci i młodz. szkolnej (szk. podst. i gimn.) oraz przed osiągn. wieku szk. zamieszkałej na terenie Dąbrowy Górn., w okresie wakacji letnich 2019 r Zmienił zawartość dokumentu 2019-06-10 12:04:45 Grzegorz Michalik
Zakup usł. rekr. świadczonych przez parki wodne dla dzieci i młodz. szkolnej (szk. podst. i gimn.) oraz przed osiągn. wieku szk. zamieszkałej na terenie Dąbrowy Górn., w okresie wakacji letnic 2019 r. Dodał dokument 2019-06-10 12:03:43 Grzegorz Michalik
Organizacja kąpielisk przy plaży komunalnej nad zbiornikiem Pogoria III oraz Pogoria I w Dąbrowie Górniczej Dodał dokument 2019-05-16 11:54:04 Grzegorz Michalik
Plan zamówień publicznych 2019 Dodał dokument 2019-05-16 11:52:04 Grzegorz Michalik
Zakup usł. rekr. świadczonych przez parki wodne dla dzieci i młodz. szkolnej (szk. podst. i gimn.) oraz przed osiągn. wieku szk. zamieszkałej na terenie Dąbrowy Górn., w okresie ferii zimowych 2019 r. Dodał dokument 2019-01-23 12:27:00 Grzegorz Michalik
Usługi ochrony imprez sportowych i rekreacyjnych oraz obiektów Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej Dodał dokument 2018-11-30 12:57:01 Grzegorz Michalik
Zakup usług rekr. świadczonych przez parki wodne, dla dzieci i młodzieży szkolnej (szk. podst. i gimn.) oraz przed osiąg. wieku szkol. zamiesz. na terenie Dąbrowy Górn, w okresie wakacji letnich 2018r Dodał dokument 2018-06-13 11:50:08 Grzegorz Michalik
Zakup usług rekreacyjnych świadczonych przez parki wodne, dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz przed osiągnięciem wieku szkol. zamieszkałej na terenie Dąbrowy Górniczej, w okresie ferii zimowych 2018r Dodał dokument 2018-01-18 12:51:19 Grzegorz Michalik
Usługi ochrony imprez sportowych i rekreacyjnych oraz obiektów Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej Dodał dokument 2017-12-04 09:04:35 Grzegorz Michalik
Zakup usług rekreacyjnych świadczonych przez parki wodne, dla dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałej na terenie Dąbrowy Górniczej w okresie wakacji letnich 2017 r. Dodał dokument 2017-06-05 14:16:42 Grzegorz Michalik
Plan zamówień publicznych 2017 Dodał dokument 2017-03-10 11:49:39 Grzegorz Michalik
Zakup usług rekreacyjnych świadczonych przez parki wodne, dla dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałej na terenie Dąbrowy Górniczej w okresie ferii zimowych 2017 r. Dodał dokument 2017-01-03 13:43:13 Grzegorz Michalik
Usługi ochrony imprez sportowych i rekreacyjnych oraz obiektów Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Góniczej Dodał dokument 2016-12-01 14:52:47 Grzegorz Michalik
Zakup usług rekreacyjnych świadczonych przez parki wodne, dla dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałej na terenie Dąbrowy Górniczej Dodał dokument 2016-02-02 08:07:57 Grzegorz Michalik
Usługi ochrony imprez sportowych i rekreacyjnych oraz dozorowania obiektów Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Gróniczej Dodał dokument 2015-11-27 15:11:00 Grzegorz Michalik
Wykonanie projektu technicznego zasilania w energię elektryczną szaf systemu DSO przyłączem trójfazowym o mocy 15kW wraz z wykonaniem przedmiotowego przyłącza Dodał dokument 2015-06-18 12:27:53 Grzegorz Michalik
Rozbiórka obiektów budowlanych na terenie ośrodka przy ul. Żeglarskiej 34 w Dąbrowie Górniczej Dodał dokument 2015-04-17 11:32:09 Grzegorz Michalik
Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego dla Hali Widowiskowo - Sportowej Centrum w Dąbrowie Górniczej Dodał dokument 2015-02-26 11:26:06 Grzegorz Michalik
Zakup usług rekreacyjnych świadczonych przez parki wodne dla dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałej na terenie Dąbrowy Górniczej Dodał dokument 2015-01-21 14:00:22 Dagmara Dratwińska - Dziak
Budowa infrastruktury obsługi markowych produktów turystycznych w Dąbrowie Górniczej - Projekt Pogoria III Dodał dokument 2014-12-18 13:53:04 Grzegorz Michalik
 Następne

Ilość wszystkich operacja: 58
Ostatnio modyfikowany dokument: Nabór na wolne stanowisko: Z-ca Kierownika ds. Organizacyjnych.
Data modyfikacji ostaniego dokumentu: 2021-08-31 14:50:53

Ilość wyświetleń strony:
Wykonanie: NotaPress