REGULAMIN
BIEGU SKRZATA
W RAMACH X PÓŁMARATONU DĄBROWSKIEGO

I. CEL ZAWODÓW:

1. Popularyzacja biegania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Upowszechnienie sportu i rekreacji jako formy czynnego wypoczynku.
3. Popularyzowanie rodzinnej rekreacji.

II. ORGANIZATOR:

1. Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej.
2. Zespół Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej.

III. TERMIN I MIEJSCE:
1. Bieg odbędzie się 06.05.2017r. o godz.11:00.
2. Start i meta zlokalizowane są w „Parku Hallera”.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Prawny opiekun dziecka musi złożyć podpis na liście startowej w biurze zawodów, który jest równoznaczny z:
a) zaakceptowaniem warunków regulaminu biegu,
b) wyrażeniem zgody na udział dziecka w zawodach,
c) wyrażeniem zgody na udostępnienie wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych i informacyjnych wykorzystywanych przez Centrum Sportu i Rekreacji oraz Partnerów X Półmaratonu Dąbrowskiego,
d) informacją o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w biegu.

V. PROGRAM ZAWODÓW:

KATEGORIE WIEKOWE
11:00 Rocznik 2015 i młodsze Dziewczęta 200 m
11:10 Rocznik 2015 i młodsi Chłopcy 200 m
11:20 Rocznik 2014 Dziewczęta 200 m
11:30 Rocznik 2014 Chłopcy 200 m
11:40 Rocznik 2013 Dziewczęta 200 m
11:50 Rocznik 2013 Chłopcy 200 m
12:00 Rocznik 2012 Dziewczęta 300 m
12:10 Rocznik 2012 Chłopcy 300 m
12:20 Rocznik 2011 Dziewczęta 300 m
12:30 Rocznik 2011 Chłopcy 300m

Wszyscy Uczestnicy od Rocznika 2011 do Rocznika 2015 i młodsze otrzymują nagrody na mecie.

12:40 Rocznik 2003 Dziewczęta 1000m
12:50 Rocznik 2003 Chłopcy 1000m
13:00 Rocznik 2002 i starsi do rocznika 1998 Dziewczęta i Chłopcy 1000m
Wręczenie nagród dla uczestników – Rocznik 2003, 2002 i starsi do rocznika 1998

 

13:10 Rocznik 2010 Dziewczęta 400m
13:20 Rocznik 2010 Chłopcy 400m
Wręczenie nagród dla uczestników – Rocznik 2010

13:30 Rocznik 2009 Dziewczęta 400m
13:40 Rocznik 2009 Chłopcy 400m
Wręczenie nagród dla uczestników – Rocznik 2009

13:50 Rocznik 2008 Dziewczęta 400m
14:00 Rocznik 2008 Chłopcy 400m
Wręczenie nagród dla uczestników – Rocznik 2008

14:10 Rocznik 2007 Dziewczęta 400m
14:20 Rocznik 2007 Chłopcy 400m
Wręczenie nagród dla uczestników – Rocznik 2007

14:30 Rocznik 2006 Dziewczęta 600m
14:40 Rocznik 2006 Chłopcy 600m
Wręczenie nagród dla uczestników – Rocznik 2006

14:50 Rocznik 2005 Dziewczęta 600m
15:00 Rocznik 2005 Chłopcy 600m
Wręczenie nagród dla uczestników – Rocznik 2005

15:10 Rocznik 2004 Dziewczęta 600m
15:20 Rocznik 2004 Chłopcy 600m
Wręczenie nagród dla uczestników – Rocznik 2004

VI. ZGŁOSZENIA I ZAPISY:
1. Zgłoszenia przyjmowane są w dniu zawodów tj. 06.05.2017r. w biurze zawodów
w Parku Hallera od godziny 9:00. Zapisy do danej kategorii wiekowej przyjmujemy do 20 minut przed startem danego biegu.

VII. NAGRODY:
W kategoriach wiekowych od rocznika 2011 do rocznika 2015 i młodsze nie przyznajemy miejsc I-III. Nagrody otrzymują wszyscy uczestnicy biegu.
W pozostałych kategoriach:
– I MIEJSCE –nagroda, dyplom,
– II MIEJSCE – nagroda, dyplom,
– III MIEJSCE – nagroda, dyplom,

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizator zapewnia opiekę medyczną.
2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
3. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu imprezy.

CCNA Cisco 200-125 Exam, ISC CISSP Dumps, Cisco ICND1 100-105 Exam, Cisco 810-403 Exam, Cisco CCDA 200-310 Dumps/a>, Cisco CCDP 300-101 Exam, CCNP Collaboration 300-075 Dumps, aws-sysops dumps, Cisco CCDP 300-115 Exam, Latest SY0-401 Questions, CCNP Collaboration 300-070 Exam, SalesForce ADM 201 Dumps, Microsoft 70-533 PDF, Cisco 400-101 Practice Questions, Microsoft 70-346 Exam, RHCSA EX200 Exam, Cisco CCDP 300-320 Dumps, Cisco ICND2 200-105 Exam, ISACA CISA Dumps, Cisco CCNA 210-060 Exam, CCNA Cisco 200-125 Exam, ISC CISSP Dumps, Cisco ICND1 100-105 Exam, Cisco 810-403 Exam, Cisco CCDA 200-310 Dumps/a>, Cisco CCDP 300-101 Exam, CCNP Collaboration 300-075 Dumps, aws-sysops dumps, Cisco CCDP 300-115 Exam, Latest SY0-401 Questions, CCNP Collaboration 300-070 Exam, SalesForce ADM 201 Dumps, Microsoft 70-533 PDF, Cisco 400-101 Practice Questions, Microsoft 70-346 Exam, RHCSA EX200 Exam, Cisco CCDP 300-320 Dumps, Cisco ICND2 200-105 Exam, ISACA CISA Dumps, Cisco CCNA 210-060 Exam, CCNA Cisco 200-125 Exam, ISC CISSP Dumps, Cisco ICND1 100-105 Exam, Cisco 810-403 Exam, Cisco CCDA 200-310 Dumps/a>, Cisco CCDP 300-101 Exam, CCNP Collaboration 300-075 Dumps, aws-sysops dumps, Cisco CCDP 300-115 Exam, Latest SY0-401 Questions, CCNP Collaboration 300-070 Exam, SalesForce ADM 201 Dumps, Microsoft 70-533 PDF, Cisco 400-101 Practice Questions, Microsoft 70-346 Exam, RHCSA EX200 Exam, Cisco CCDP 300-320 Dumps, Cisco ICND2 200-105 Exam, ISACA CISA Dumps, Cisco CCNA 210-060 Exam, CCNA Cisco 200-125 Exam, ISC CISSP Dumps, Cisco ICND1 100-105 Exam, Cisco 810-403 Exam, Cisco CCDA 200-310 Dumps/a>, Cisco CCDP 300-101 Exam, CCNP Collaboration 300-075 Dumps, aws-sysops dumps, Cisco CCDP 300-115 Exam, Latest SY0-401 Questions, CCNP Collaboration 300-070 Exam, SalesForce ADM 201 Dumps, Microsoft 70-533 PDF, Cisco 400-101 Practice Questions, Microsoft 70-346 Exam, RHCSA EX200 Exam, Cisco CCDP 300-320 Dumps, Cisco ICND2 200-105 Exam, ISACA CISA Dumps, Cisco CCNA 210-060 Exam, CCNA Cisco 200-125 Exam, ISC CISSP Dumps, Cisco ICND1 100-105 Exam, Cisco 810-403 Exam, Cisco CCDA 200-310 Dumps/a>, Cisco CCDP 300-101 Exam, CCNP Collaboration 300-075 Dumps, aws-sysops dumps, Cisco CCDP 300-115 Exam, Latest SY0-401 Questions, CCNP Collaboration 300-070 Exam, SalesForce ADM 201 Dumps, Microsoft 70-533 PDF, Cisco 400-101 Practice Questions, Microsoft 70-346 Exam, RHCSA EX200 Exam, Cisco CCDP 300-320 Dumps, Cisco ICND2 200-105 Exam, ISACA CISA Dumps, Cisco CCNA 210-060 Exam, CCNA Cisco 200-125 Exam, ISC CISSP Dumps, Cisco ICND1 100-105 Exam, Cisco 810-403 Exam, Cisco CCDA 200-310 Dumps/a>, Cisco CCDP 300-101 Exam, CCNP Collaboration 300-075 Dumps, aws-sysops dumps, Cisco CCDP 300-115 Exam, Latest SY0-401 Questions, CCNP Collaboration 300-070 Exam, SalesForce ADM 201 Dumps, Microsoft 70-533 PDF, Cisco 400-101 Practice Questions, Microsoft 70-346 Exam, RHCSA EX200 Exam, Cisco CCDP 300-320 Dumps, Cisco ICND2 200-105 Exam, ISACA CISA Dumps, Cisco CCNA 210-060 Exam,