Deklaracja dostępności serwisu www.csir.pl

Centrum Sportu i Rekreacji w DG zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej.

Data publikacji strony internetowej: 12-10-2017. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-28.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 1. Brak jest gdzieniegdzie opisów alternatywnych dla zdjęć i grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści. Część obrazów nie posiadających alternatywnych treści pełni rolę jedynie dekoracyjną,
 2. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 3. Niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 4. Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. Wersję kontrastową,
 2. Możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 3. Strona posiada możliwość odczytania przez program dla osoby z niepełnosprawnością wzroku. Informacje publikowane na stornie są możliwe do odnalezienie i odczytania za pomocą klawiatury. Wyjątkiem są elementy, które zwyczajowo nie mogą być wykonane klawiaturą (np. rysunek odręczny),
 4. Strona jest dostępna w przeglądarkach i na urządzeniach z włączoną obsługą CSS,
 5. Stronę da się znacząco powiększyć narzędziami przeglądarki i z poziomu strony. Powiększona strona nie gubi treści
 6. Wszystkie tytuły strony i podstrony są unikalne
 7. Wszystkie odnośniki na stronie internetowej są unikalne
 8. Zmiana rozmiaru strony
 9. Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

W górnej części strony znajdują się pomocne opcje: „Klawisze dostępności” i „Wersja kontrastowa”.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-12. Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Huptyś , m.huptys@csir.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 261 20 10 wew.133. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Inne dane kontaktowe do Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej – https://csir.pl/kontakt/

Dostępność architektoniczna:

BAZA BIWAKOWO – CAMPINGOWO – REKREACYJNA EUROCAMPING

Baza Biwakowo – Campingowo – Rekreacyjna „Eurocamping” w Dąbrowie Górniczej – Błędowie ul. Żołnierska 130 jest obiektem hotelarskim z nadaną przez Marszałka Województwa Śląskiego kategorią ** (dwóch gwiazdek).
Posiada 8 domków ( 6-cio osobowych ) całorocznych z pełnym węzłem sanitarnym i aneksem kuchennym wraz z wyposażeniem, co daje łącznie 48 miejsc noclegowych. W każdym domku istnieje możliwość zorganizowania jednej dostawki ( 56 miejsc noclegowych) oraz 1 domek w którym jest recepcja Eurocampingu. Trzy domki przystosowane są do pobytu osób niepełnosprawnych.
Recepcja Eurocampigu również przystosowana jest do obsługi osób niepełnosprawnych.
Na terenie posesji Eurocampingu znajdują się 4 stanowiska dla przyczep campingowych, parking, pole namiotowe, budynek sanitariatów oraz letni aneks kuchenny. Jest też pawilon grillowy i boisko do siatkówki

CENTRUM SPORTÓW LETNICH I WODNYCH PRZY ZBIORNIKU POGORIA III

SIEDZIBA FIRMY PRZY ul. KONOPNICKIEJ 29

HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA  CENTRUM

Centrum Sportów Letnich i Wodnych w Parku Zielona

HALA SPORTOWA UL. SWOBODNA 46

KORTY TENISOWE  ul .1000-lecia 21

do obiektu prowadzą ciągi piesze ,wejście niedostępne dla osób z niepełnosprawnością

 

BOISKO WIELOFUNKCYJNE ul. Legionów Polskich

do obiektu prowadza ciągi piesze , furtka przy bramie głównej umożliwia dostępność dla osób z niepełnosprawnością , boczne furtki od strony osiedla: brak dostępności dla osób z niepełnosprawnością

Zespół Rekreacyjno-Sportowy ul. Storczyków

do obiektu prowadzą schody : brak dostępności dla osób z niepełnosprawnością

PLAŻA KOMUNALNA PRZY POGORIA    I

do plaży prowadzą dukty leśne , brak dostępności dla osób niepełnosprawnych , na utwardzonym placu przed wejściem na plaże znajduje się toaleta przenośna dla osób niepełnosprawnych, brak pochylni i platformy

 

Stadion Sportowy przy ul. Konopnickiej 29

Boiska sportowe trawiaste oraz boisko ze sztuczną nawierzchnią
Opis dostępności wejścia na boisko:

Inne informacje.

Budynek administracyjno – szatniowy przy ul. Konopnickiej 29

Opis dostępności wejścia do budynku:

Stadion Sportowy Strzemieszyce

Boiska sportowe trawiaste oraz boisko ze sztuczną nawierzchnią
Opis dostępności wejścia na boisko:

Inne informacje.

Budynek administracyjno – szatniowy przy ul. Konopnickiej 29

Opis dostępności wejścia do budynku:

Stadion Sportowy Ząbkowice

Boiska sportowe trawiaste 2szt.
Opis dostępności wejścia na boisko:

Inne informacje.

 

Budynek administracyjno – szatniowy przy Al. Zwycięstwa 29

Opis dostępności wejścia do budynku:

 

Boiska wielofunkcyjne typu Orlik (boisko do koszykówki tartanowe i boisko ze sztuczną nawierzchnia do piłki nożnej) wraz z zapleczem sanitarnym.

Opis dostępności wejścia na Orlik oraz do pomieszczeń sanitarnych:

RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO POBIERZ RAPORT