Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej powstało w czerwcu 2000 roku.

Przedmiotem działalności Centrum Sportu i Rekreacji jest:

Zakres działalności i oferta

CSiR jest laureatem VII edycji konkursu FIRMA NA MEDAL oraz członkiem Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej z siedzibą w Warszawie.

CSIR otrzymał wyróżnienie w kategorii UŻYTKOWNIK OBIEKTÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH, za efektywne zarządzanie obiektami sportowymi, a także za działalność na rzecz rozwoju sportu i wśród dzieci i młodzieży oraz społeczeństwa lokalnego.

Centrum Sportu i Rekreacji wypełniając swoje zadania statutowe służy społeczności Dąbrowy Górniczej, inspirując działania sportowe i rekreacyjne, jednocześnie wypracowuje własne metody działania zmierzające do koordynacji życia sportowego w gminie. Ścisłe kontakty z organizacjami, stowarzyszeniami, klubami sportowymi pozwalają na rozeznanie, co dzieje się w tej dziedzinie życia, a także jakie jest zapotrzebowanie społeczne na tego typu działalność.

Niebagatelną rolę pełni CSiR również w utrzymaniu, administrowaniu i rozwijaniu istniejącej bazy obiektów sportowych na terenie miasta.

Nasz zespół