Centrum Sportu i Rekreacji współpracuje przy organizacji imprez z przedsiębiorstwami, ze szkołami i uczelniami wyższymi oraz  z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz kultury, sportu, rekreacji i turystyki w naszym mieście.