O nas

Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej powstało w czerwcu 2000 roku.

Przedmiotem działalności Centrum Sportu i Rekreacji jest:

– organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i widowiskowo-sportowych,

– zapewnienie bazy i kadry instruktorsko-trenerskiej do prowadzenia zajęć w zakresie kultury fizycznej i sportu

– rozwój i propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży,

– współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w obszarze kultury fizycznej,

– utrzymanie, modernizacja i budowa obiektów sportowych oraz rekreacyjnych.

 


Najważniejsze nagrody i wyróżnienia

CSiR jest laureatem VII edycji konkursu FIRMA NA MEDAL oraz członkiem Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej z siedzibą w Warszawie.

CSiR otrzymał wyróżnienie w kategorii UŻYTKOWNIK OBIEKTÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH, za efektywne zarządzanie obiektami sportowymi, a także za działalność na rzecz rozwoju sportu i wśród dzieci i młodzieży oraz społeczeństwa lokalnego.

 

W 2017 roku Centrum Sportu i Rekreacji otrzymało Dyplom Marszałka Województwa Ślaskiego za zasługi dla rozwoju turystyki w roku 2017.

 

Centrum Sportu i Rekreacji w 2017 r. otrzymał dwie nominacje w plebiscycie na najbardziej rozwojowe inicjatywy dla dzieci w wieku 0-14 lat (II Turniej Mini Tenisa i Bieg Skrzata) portalu dla dzieci i młodzieży Czas Dzieci. W 2019 r. z ramienia tego portalu otrzymaliśmy nagrodę „SŁONECZNIKI” za organizację „Biegu Skrzata”.

 

 

Zakres działalności i oferta

Centrum Sportu i Rekreacji wypełniając swoje zadania statutowe służy społeczności Dąbrowy Górniczej, inspirując działania sportowe i rekreacyjne, jednocześnie wypracowuje własne metody działania zmierzające do koordynacji życia sportowego w gminie. Ścisłe kontakty z organizacjami, stowarzyszeniami, klubami sportowymi pozwalają na rozeznanie, co dzieje się w tej dziedzinie życia, a także jakie jest zapotrzebowanie społeczne na tego typu działalność.

Niebagatelną rolę pełni CSiR również w utrzymaniu, administrowaniu i rozwijaniu istniejącej bazy obiektów sportowych na terenie miasta.

Statut Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej

Statut CSiR z dnia 17.11.2018r.