REGULAMIN
NOCY SIATKOJAŃSKIEJ

I. ORGANIZATORZY
1. ORGANIZATOREM NOCY SIATKOJAŃSKIEJ JEST CENTRUM SPORTU I REKREACJI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ.

II. CEL
1. POPULARYZACJA I UPOWSZECHNIANIE SIATKÓWKI PLAŻOWEJ JAKO ZDROWEJ I PROSTEJ FORMY WYPOCZYNKU.
2. PROMOCJA MIASTA ORAZ PRZEDSTAWIENIE WALORÓW REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH DĄBROWY GÓRNICZEJ.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. NOC SIATKOJAŃSKA ODBYWA SIĘ NA TERENIE CENTRUM SPORTÓW LETNICH I WODNYCH POGORIA W PARKU ZIELONA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ.
2. TERMIN: 24.06.2017 R. GODZ. 15:30.
3. ZAKOŃCZENIE IMPREZY UZALEŻNIONE JEST OD LICZBY UCZESTNIKÓW.

IV. UCZESTNICTWO
1. UCZESTNIKAMI TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ KOBIET I MĘŻCZYZN MOGĄ BYĆ OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY 15 LAT.
2. OSOBY NIEPEŁNOLETNIE MUSZĄ POSIADAĆ ZGODĘ OPIEKUNA NA UDZIAŁ W TURNIEJU.
3. WARUNKIEM UCZESTNICTWA W TURNIEJU JEST ZGŁOSZENIE UDZIAŁU BEZPOŚREDNIO PRZED IMPREZĄ.
4. UDZIAŁ W TURNIEJU JEST BEZPŁATNY.

V. ZGŁOSZENIA
1. SWÓJ UDZIAŁ NALEŻY ZGŁOSIĆ W BIURZE ZAWODÓW W DNIU 24.06.2017 R. OD GODZ. 13:00 DO 14:00 W CENTRUM SPORTÓW LETNICH I WODNYCH POGORIA W PARKU ZIELONA.
2. PO PODANIU DANYCH I ZŁOŻENIU PODPISU NA LIŚCIE UCZESTNIKÓW REZERWACJA ZOSTAJE POTWIERDZONA.
3. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W IMPREZIE JEST RÓWNOZNACZNE Z ZAPOZNANIEM SIĘ I ZAAKCEPTOWANIEM REGULAMINU IMPREZY.

VI. DRUŻYNY
1. W TURNIEJU UDZIAŁ BIORĄ PARY ŻEŃSKIE I MĘSKIE.
2. PARY MIESZANE ZOSTANĄ ZAKWALIFIKOWANE DO DRUŻYN MĘSKICH.
3. W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI UCZESTNIKÓW ORGANIZATOR DECYDUJE JAKIM SYSTEMEM ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE ROZGRYWKI.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. NOC SIATKOJAŃSKA ODBĘDZIE SIĘ BEZ WZGLĘDU NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE.
2. WSZYSCY UCZESTNICY NOCY SIATKOJAŃSKIEJ SĄ UBEZPIECZENI PRZEZ ORGANIZATORA.
3. UCZESTNICY IMPREZY SĄ ZOBOWIĄZANI DO PRZESTRZEGANIA REGULAMINU OBIEKTU CENTRUM SPORTÓW LETNICH I WODNYCH POGORIA W PARKU ZIELONA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ.
4. ORGANIZATOR ZAPEWNIA UCZESTNIKOM OPIEKĘ MEDYCZNĄ.
5. INTERPRETACJA NINIEJSZEGO REGULAMINU NALEŻY DO ORGANIZATORA.

 

200-125 Exam, 300-075 Pdf, 210-260 Questions, 300-115 PDF, 300-101 Answers, 100-105 Exam, 400-101 Pdf, 210-065 Questions, 210-060 PDF, 300-320 Answers, 300-070 Exam, 200-310 Exam, AWS-SYSOPS Pdf, 300-135 Questions, 200-105 PDF, 300-206 Answers, 810-403 Exam, 300-208 Pdf, 400-051 Questions, CISSP PDF, PMP Answers, 70-532 Exam, 70-534 Exam, 70-533 Pdf, SY0-401 Questions, Test Questions Certification Pdf, Test Answers Study Guide Exam Questions,