REGULAMIN
NOCY SIATKOJAŃSKIEJ

I. ORGANIZATORZY
1. ORGANIZATOREM NOCY SIATKOJAŃSKIEJ JEST CENTRUM SPORTU I REKREACJI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ.

II. CEL
1. POPULARYZACJA I UPOWSZECHNIANIE SIATKÓWKI PLAŻOWEJ JAKO ZDROWEJ I PROSTEJ FORMY WYPOCZYNKU.
2. PROMOCJA MIASTA ORAZ PRZEDSTAWIENIE WALORÓW REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH DĄBROWY GÓRNICZEJ.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. NOC SIATKOJAŃSKA ODBYWA SIĘ NA TERENIE CENTRUM SPORTÓW LETNICH I WODNYCH POGORIA W PARKU ZIELONA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ.
2. TERMIN: 24.06.2017 R. GODZ. 15:30.
3. ZAKOŃCZENIE IMPREZY UZALEŻNIONE JEST OD LICZBY UCZESTNIKÓW.

IV. UCZESTNICTWO
1. UCZESTNIKAMI TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ KOBIET I MĘŻCZYZN MOGĄ BYĆ OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY 15 LAT.
2. OSOBY NIEPEŁNOLETNIE MUSZĄ POSIADAĆ ZGODĘ OPIEKUNA NA UDZIAŁ W TURNIEJU.
3. WARUNKIEM UCZESTNICTWA W TURNIEJU JEST ZGŁOSZENIE UDZIAŁU BEZPOŚREDNIO PRZED IMPREZĄ.
4. UDZIAŁ W TURNIEJU JEST BEZPŁATNY.

V. ZGŁOSZENIA
1. SWÓJ UDZIAŁ NALEŻY ZGŁOSIĆ W BIURZE ZAWODÓW W DNIU 24.06.2017 R. OD GODZ. 13:00 DO 14:00 W CENTRUM SPORTÓW LETNICH I WODNYCH POGORIA W PARKU ZIELONA.
2. PO PODANIU DANYCH I ZŁOŻENIU PODPISU NA LIŚCIE UCZESTNIKÓW REZERWACJA ZOSTAJE POTWIERDZONA.
3. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W IMPREZIE JEST RÓWNOZNACZNE Z ZAPOZNANIEM SIĘ I ZAAKCEPTOWANIEM REGULAMINU IMPREZY.

VI. DRUŻYNY
1. W TURNIEJU UDZIAŁ BIORĄ PARY ŻEŃSKIE I MĘSKIE.
2. PARY MIESZANE ZOSTANĄ ZAKWALIFIKOWANE DO DRUŻYN MĘSKICH.
3. W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI UCZESTNIKÓW ORGANIZATOR DECYDUJE JAKIM SYSTEMEM ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE ROZGRYWKI.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. NOC SIATKOJAŃSKA ODBĘDZIE SIĘ BEZ WZGLĘDU NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE.
2. WSZYSCY UCZESTNICY NOCY SIATKOJAŃSKIEJ SĄ UBEZPIECZENI PRZEZ ORGANIZATORA.
3. UCZESTNICY IMPREZY SĄ ZOBOWIĄZANI DO PRZESTRZEGANIA REGULAMINU OBIEKTU CENTRUM SPORTÓW LETNICH I WODNYCH POGORIA W PARKU ZIELONA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ.
4. ORGANIZATOR ZAPEWNIA UCZESTNIKOM OPIEKĘ MEDYCZNĄ.
5. INTERPRETACJA NINIEJSZEGO REGULAMINU NALEŻY DO ORGANIZATORA.

 

CCNA Cisco 200-125 Exam, ISC CISSP Dumps, Cisco ICND1 100-105 Exam, Cisco 810-403 Exam, Cisco CCDA 200-310 Dumps/a>, Cisco CCDP 300-101 Exam, CCNP Collaboration 300-075 Dumps, aws-sysops dumps, Cisco CCDP 300-115 Exam, Latest SY0-401 Questions, CCNP Collaboration 300-070 Exam, SalesForce ADM 201 Dumps, Microsoft 70-533 PDF, Cisco 400-101 Practice Questions, Microsoft 70-346 Exam, RHCSA EX200 Exam, Cisco CCDP 300-320 Dumps, Cisco ICND2 200-105 Exam, ISACA CISA Dumps, Cisco CCNA 210-060 Exam, CCNA Cisco 200-125 Exam, ISC CISSP Dumps, Cisco ICND1 100-105 Exam, Cisco 810-403 Exam, Cisco CCDA 200-310 Dumps/a>, Cisco CCDP 300-101 Exam, CCNP Collaboration 300-075 Dumps, aws-sysops dumps, Cisco CCDP 300-115 Exam, Latest SY0-401 Questions, CCNP Collaboration 300-070 Exam, SalesForce ADM 201 Dumps, Microsoft 70-533 PDF, Cisco 400-101 Practice Questions, Microsoft 70-346 Exam, RHCSA EX200 Exam, Cisco CCDP 300-320 Dumps, Cisco ICND2 200-105 Exam, ISACA CISA Dumps, Cisco CCNA 210-060 Exam, CCNA Cisco 200-125 Exam, ISC CISSP Dumps, Cisco ICND1 100-105 Exam, Cisco 810-403 Exam, Cisco CCDA 200-310 Dumps/a>, Cisco CCDP 300-101 Exam, CCNP Collaboration 300-075 Dumps, aws-sysops dumps, Cisco CCDP 300-115 Exam, Latest SY0-401 Questions, CCNP Collaboration 300-070 Exam, SalesForce ADM 201 Dumps, Microsoft 70-533 PDF, Cisco 400-101 Practice Questions, Microsoft 70-346 Exam, RHCSA EX200 Exam, Cisco CCDP 300-320 Dumps, Cisco ICND2 200-105 Exam, ISACA CISA Dumps, Cisco CCNA 210-060 Exam, CCNA Cisco 200-125 Exam, ISC CISSP Dumps, Cisco ICND1 100-105 Exam, Cisco 810-403 Exam, Cisco CCDA 200-310 Dumps/a>, Cisco CCDP 300-101 Exam, CCNP Collaboration 300-075 Dumps, aws-sysops dumps, Cisco CCDP 300-115 Exam, Latest SY0-401 Questions, CCNP Collaboration 300-070 Exam, SalesForce ADM 201 Dumps, Microsoft 70-533 PDF, Cisco 400-101 Practice Questions, Microsoft 70-346 Exam, RHCSA EX200 Exam, Cisco CCDP 300-320 Dumps, Cisco ICND2 200-105 Exam, ISACA CISA Dumps, Cisco CCNA 210-060 Exam, CCNA Cisco 200-125 Exam, ISC CISSP Dumps, Cisco ICND1 100-105 Exam, Cisco 810-403 Exam, Cisco CCDA 200-310 Dumps/a>, Cisco CCDP 300-101 Exam, CCNP Collaboration 300-075 Dumps, aws-sysops dumps, Cisco CCDP 300-115 Exam, Latest SY0-401 Questions, CCNP Collaboration 300-070 Exam, SalesForce ADM 201 Dumps, Microsoft 70-533 PDF, Cisco 400-101 Practice Questions, Microsoft 70-346 Exam, RHCSA EX200 Exam, Cisco CCDP 300-320 Dumps, Cisco ICND2 200-105 Exam, ISACA CISA Dumps, Cisco CCNA 210-060 Exam, CCNA Cisco 200-125 Exam, ISC CISSP Dumps, Cisco ICND1 100-105 Exam, Cisco 810-403 Exam, Cisco CCDA 200-310 Dumps/a>, Cisco CCDP 300-101 Exam, CCNP Collaboration 300-075 Dumps, aws-sysops dumps, Cisco CCDP 300-115 Exam, Latest SY0-401 Questions, CCNP Collaboration 300-070 Exam, SalesForce ADM 201 Dumps, Microsoft 70-533 PDF, Cisco 400-101 Practice Questions, Microsoft 70-346 Exam, RHCSA EX200 Exam, Cisco CCDP 300-320 Dumps, Cisco ICND2 200-105 Exam, ISACA CISA Dumps, Cisco CCNA 210-060 Exam,