MINI SURVIVAL 2021

AKTUALIZACJA !!!

Informujemy, że na dzień 13.07.2021r. pozostały wolne miejsca na turnusach:

I – BRAK WOLNYCH MIEJSC!

II – BRAK WOLNYCH MIEJSC!

III – 2 wolne miejsca,

IV – BRAK WOLNYCH MIEJSC,

V – BRAK WOLNYCH MIEJSC !

VI – 1 wolne miejsce,

VII – BRAK WOLNYCH MIEJSC !

VIII – BRAK WOLNYCH MIEJSC !

Przypominamy, że do dziś tj.30 czerwca pierwszeństwo zgłoszenia mają dzieci z Dąbrowy Górniczej, a od jutra już będą przyjmowane zgłoszenia dzieci spoza terenu miasta.

Do 30 czerwca należy dostarczyć komplet dokumentów (kartę kwalifikacyjną, zgody i klauzulę oraz potwierdzenie dwóch wpłat za pobyt i wyżywienie) potwierdzające wyjazd dzieci z turnusów, które odbędą się w lipcu. Skany w/w dokumentów można przesłać na survival@csir.pl, a oryginały dostarczyć wraz z dziećmi do Błędowa lub dostarczyć osobiście do siedziby CSIR przy ul. Konopnickiej 29.

Terminy turnusów, podział na grupy wiekowe oraz wszelki niezbędne informację znajdziecie Państwo poniżej w załącznikach. Zapraszamy do zapisów, na każdym turnusie, może być max. 30 dzieci.

Informujemy, że zgłoszenia na „C.S.I.R. MISJA SPECJALNA – MINI SURVIVAL” będzie można dokonać tylko drogą mailową na adres survival@csir.pl , które zostaną uruchomione w dwóch terminach:

od 22 czerwca od godziny 7:30 turnusy klas I – III tj.:
Turnus I: 05 – 09 lipiec.
Turnus III: 19 – 23 lipiec.
Turnus V: 02 – 06 sierpień.
Turnus VII: 16 – 20 sierpień.
od 23 czerwca od godziny 7:30 turnusy klas IV – VI tj.:
Turnus II: 12 – 16 lipiec.
Turnus IV: 26 – 30 lipiec.
Turnus VI: 09 – 13 sierpień.
Turnus VIII: 23 – 27 sierpień.

Czas trwania zapisów uzależniony jest od zapełnienia list na każdy turnus. Maksymalna ilość uczestników na turnusie wynosi 30 osób.
Pierwszeństwo uczestnictwa mają dzieci zamieszkałe w Dąbrowie Górniczej.
Dzieci spoza terenu miasta Dąbrowa Górnicza zapisywane będą po ogłoszeniu odrębnego komunikatu – tylko w przypadku wolnych miejsc.

WAŻNE!

• poprawne zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko dziecka, klasę, datę turnusu oraz nr. telefonu do rodzica/prawnego opiekuna.
• z jednego adresu e-mail, może zostać zgłoszony tylko jeden uczestnik na jeden turnus, wyjątkiem są rodzeństwa.
• potwierdzeniem prawidłowego zgłoszenia będzie e-mail zwrotny od organizatora.

ZGŁOSZENIA PRZESŁANE WCZEŚNIEJ, A TAKŻE NIEKOMPLETNE ZOSTANĄ ODRZUCONE, DODATKOWO NIE BĘDZIE PROWADZONA REJESTRACJA TELEFONICZNA ORAZ OSOBISTA.

Za kompletne zgłoszenie uważa się rezerwację mailową, wypełnienie karty kwalifikacyjnej wraz z załącznikami dostępnymi na stronie www.csir.pl, dokonanie wpłat za pobyt i wyżywienie na dwa różne konta, a następnie dostarczenie w/w dokumentów do siedziby CSIR przy ul. Konopnickiej 29 w terminach:

Turnusy lipcowe – termin składania kompletu dokumentów oraz termin wpłat na konto organizatora (pobyt) i konto firmy cateringowej Livinio (wyżywienie) do 30.06.2021 r.
Turnusy sierpniowe – termin składania kompletu dokumentów oraz termin wpłat na konto organizatora (pobyt) i konto firmy cateringowej Livinio (wyżywienie) do 15.07.2021 r.

Łączna opłata za 1 turnus na dziecko wynosi 500,00 zł, w tym:

Pobyt – 270,00 zł oraz wyżywienie – 230,00 zł.

Zniżki dla posiadaczy Kart “Dąbrowska Rodzinka.pl” oraz Kart “Dąbrowska Rodzinka.pl Plus ”

UWAGA – WPŁATY ZA POBYT I WYŻYWIENIE NALEŻY DOKONAĆ NA DWA RÓŻNE KONTA.
„C.S.I.R. Misja Specjalna – Mini Survival” odbędzie się wg. wytycznych GIS, MZ i MEN dot. Wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021r.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA W PDF:

Regulamin Mini Survival 2021

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

Klauzula informacyjna+wymagane zgody

Upoważnienie do dostarczenia/odbioru dziecka na/z Mini Survivalu

Niezbędnik uczestnika

Ramowy program zajęć