Zapraszamy do zapoznania z najnowszymi informacjami dot. zamknięcia kąpielisk Pogoria I i Pogoria III.

– Sytuacja jest wyjątkowa. Musimy postępować zgodnie z literą prawa. Nie zgadzamy się definitywnie na polubowne rozwiązanie umowy, bowiem Ratownictwo Wodne RP wiedziało, jak ma się przygotować, jakim sprzętem dysponować, by czuwać skutecznie nad bezpieczeństwem plażowiczów – mówi Henryk Mańka, zastępca Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej. – Wezwaliśmy wykonawcę umowy do powrotu i zabezpieczania plaż do wtorku 30 czerwca do końca dnia. Jeśli ratowników nie będzie, wówczas rozwiążemy z Ratownictwem Wodnym RP umowę w trybie natychmiastowym, zgodnie ze wszystkimi konsekwencjami zapisanymi w umowie – dodaje z-ca Dyrektora.

Jak już ustaliliśmy ratownicy nie wrócą jednak nad Pogorię III i Pogorię I, więc rodzi się kolejny problem. Ktoś musi przecież dbać o bezpieczeństwo plażowiczów.        – Na razie kąpieliska są zamknięte, ale wiadomo, że wiele osób i tak pojawia się nad Pogoriami, więc w trybie interwencyjnym na plażach obu Pogorii, służbę na razie będą pełnić ratownicy WOPR-u – informuje Henryk Mańka.