INFORMACJA DLA OSÓB OBJĘTYCH MONITORINGIEM WIZYJNYM