OSTATNI DZIEŃ ZGŁOSZEŃ DO NORDIC WALKING

1 kwietnia o godz. 24.00 mija termin przyjmowania zgłoszeń do marszu nordic walking w ramach IX Półmaratonu Dąbrowskiego (nie jest to prima aprilis).
Zgodnie z regulaminem za zgłoszenie uważa się rejestrację – http://sts-timing.pl/dabrowa/ – oraz wniesienie opłaty startowej- 30 zł.
Przypominamy, że w biegu limit uczestników (1200) został osiągnięty 21 marca. Organizator nie zakłada zwiększenia ilości miejsc. Limit został ustalony ze względu na konieczność transportu uczestników na linię startu. Zamówienie odpowiedniej ilości autobusów musi nastąpić z odpowiednim wyprzedzeniem. W tym roku to 14 autobusów.