W związku z organizacją XII Półmaratonu Dąbrowskiego ArcelorMittal Poland w dniu 14 kwietnia wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu w godzinach  10.00 -14.00
Dotyczy ulic: Olimpijska, Broniewskiego, Ujejska, Ujejsce Pierkowskie, Marianki, Jasna, Średnia, Piaskowa, Graniczna, Narodowa, Cupiała, wiadukt nad torami kolejowymi, Graniczna, Piłsudskiego, Królowej Jadwigi, rondo Merkury.

Systematyczne odblokowywanie ulic, będzie następować po przebiegnięciu kolumny biegaczy.

Kierowcy muszą stosować się do poleceń policji, służb porządkowych i zwracać uwagę na nowe oznakowanie na w/w ulicach.

200-125 Exam, 300-075 Pdf, 210-260 Questions, 300-115 PDF, 300-101 Answers, 100-105 Exam, 400-101 Pdf, 210-065 Questions, 210-060 PDF, 300-320 Answers, 300-070 Exam, 200-310 Exam, AWS-SYSOPS Pdf, 300-135 Questions, 200-105 PDF, 300-206 Answers, 810-403 Exam, 300-208 Pdf, 400-051 Questions, CISSP PDF, PMP Answers, 70-532 Exam, 70-534 Exam, 70-533 Pdf, SY0-401 Questions, Test Questions Certification Pdf, Test Answers Study Guide Exam Questions,