Dąbrowskie Wodociągi partnerem XII Półmaratonu Dąbrowskiego ArcelorMittal Poland!

Pod hasłem „Piję wodę z kranu” Dąbrowskie Wodociągi po raz kolejny włączą się w organizację Półmaratonu Dąbrowskiego. Przedsiębiorstwo, podobnie jak w poprzednich latach, zapewni uczestnikom biegu napoje w postaci smacznej i zdrowej wody z kranu. Woda do kilku punktów na trasie trafi ze studni głębinowych czerpiących wodę z jurajskich pokładów ponad 150 metrów pod ziemią.

Półmaraton Dąbrowski to prawdopodobnie pierwszy w Polsce profesjonalny bieg, w którym woda z kranu zastąpiła tę butelkowaną. Dąbrowskie Wodociągi w 2018 roku otrzymały prestiżową nagrodę „Głośna Woda” za najlepszą kampanię edukacyjną w Polsce. Elementem nagrodzonej kampanii była akcja „Piję wodę z kranu” podczas Półmaratonu Dąbrowskiego. W 2018 roku Dąbrowskie Wodociągi zajęły pierwsze miejsce w kategorii miast powyżej 100 tys. mieszkańców, a jury doceniło w sposób szczególny konsekwentne rozwijanie długoterminowych kampanii edukacyjnych, które często stanowią inspirację dla innych przedsiębiorstw.

„Piję wodę z kranu” to kampania, która od kilku lat przekonuje mieszkańców Dąbrowy Górniczej, że tutejsza kranówka jest smaczna, zdrowa i tania. Miesięcznie w Dąbrowskich Wodociągach wykonywanych jest ok. 1300 oznaczeń fizykochemicznych, mikrobiologicznych
i sensorycznych. Wyniki badań jednoznacznie potwierdzają, że dąbrowska woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie regularne inwestycje w rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Modernizacje sieci, inwestycje we własne, głębinowe ujęcia, nowoczesne laboratorium, badające nawet smak i zapach wody, spowodowały, że obecnie woda
w Dąbrowie Górniczej niczym nie ustępuje tej w Paryżu, Berlinie czy Rzymie.

Woda dostarczona na co dzień mieszkańcom Dąbrowy Górniczej pochodzi w 80 procentach z ujęć głębinowych, jest ona pobierana z obszarów jurajskich specjalnymi głębinowymi studniami umiejscowionymi od 55 do 150 metrów pod ziemią. Dlatego jest tak bogata
w składniki mineralne, m.in. wapń, magnez, potas czy sód.

Podczas Półmaratonu Dąbrowskie Wodociągi zapewnią wodę do picia uczestnikom biegu oraz kibicom, pochodzącą głównie z ujęcia głębinowego w Ujejscu. Spółka ufunduje także dla wszystkich uczestników bidony do wody.

 

Parametry wody z ujęcia głębinowego w Ujejscu
Suma składników mineralnych: 464,3 mg/l

Anion wodorowęglanowy (HCO₃⁻)         285,5 mg/l Kation magnezowy (Mg2+)      31,00 mg/l
Anion fluorkowy (F¯)                       0,1 mg/l Kation wapniowy (Ca2+)     82,00 mg/l
Anion siarczanowy (SO42-)       47,00 mg/l Kation sodowy (Na+)    4,81 mg/l
Anion chlorkowy (Cl-)               14 mg/l Kation potasowy (K+)      <1,0 mg/l

 

Strona internetowa naszego partnera: dabrowskie-wodociagi.pl