Organizator nie przyznaje nagród w poszczególnych kategoriach wiekowych.