INFO SMS

Zachęcamy do rejestracji i korzystania z bezpłatnego Systemu Powiadamiania INFO SMS dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

Po zarejestrowaniu każdy użytkownik będzie otrzymywał SMSy z ostrzeżeniami i komunikatami oraz inne powiadomienia zgodnie z wybranymi kategoriami (np. utrudnienia w ruchu, wydarzenia sportowe, kulturalne).

Rejestracja polega na wpisaniu w formularzu miasta i ulicy zamieszkania, a następnie podania numeru telefonu komórkowego, na który będą przesyłane powiadomienia i informacje w formie SMS.

Zachęcamy do rejestracji: https://powiadomienia.dabrowa-gornicza.pl/

Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.