Miejski Ośrodek Sportu – nabór do sekcji tenisa ziemnego

W dniach 16 i 30 września 2017 roku (soboty) odbędzie się nabór do sekcji tenisa ziemnego przy CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej.
Nabór zostanie przeprowadzony w Hali Widowiskowo – Sportowej „CENTRUM” (Al. Róż 3), gdzie dzieci będą miały okazję wykazać się swoimi sportowymi talentami.
Celem imprezy jest wytypowanie najzdolniejszych dzieci, które zostaną zarażone tenisem, a w przyszłości mogą osiągnąć sportowy sukces.
W naborze mogą wziąć udział dzieci w wieku 6-7 lat (roczniki 2010, 2011).

Podczas pierwszego etapu, trenerzy wybiorą spośród uczestników najbardziej uzdolnione ruchowo dzieci na podstawie testów sprawności fizycznej, które w drugim etapie będą uczestniczyły
w specjalnych 4-dniowych zajęciach. Tam młodzi sportowcy przejdą kolejny etap sprawdzania swoich możliwości.
Grupa najzdolniejszych dzieci zostanie zakwalifikowana do szkolenia rocznego w sekcji tenisa ziemnego CSiR MOS Dąbrowa Górnicza, która będzie miała na celu rozwijanie zainteresowań sportowych, jak również zapewnić dobrą zabawę i radość z zajęć co pozwoli nabyć podstawowe umiejętności tenisowe.