OSTATNI MIESIĄC ZGŁOSZEŃ DO PÓŁMARATONU

Przypominamy, że zgłoszenia do IX PÓŁMARATONU DĄBROWSKIEGO ARCELORMITTAL
POLAND przyjmujemy do 1 kwietnia 2016 roku.

Zgodnie z regulaminem do 18 marca obowiązuje niższa opłata startowa -50 zł.
Dla uczestników, którzy dokonają opłaty startowej w I terminie zostaną przygotowane
imienne nr startowe.

Po tym terminie opłata startowa wzrasta do 60 zł.
Dla uczestników NW opłata startowa jest stała i wynosi 30 zł.

W tym roku limit uczestników wynosi:
Półmaraton: 1200
Nordic Walking: 200
Formularz zgłoszeniowy:
http://www.sts-timing.pl/dabrowa/