OTWARCIE NIEKTÓRYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH CSIR

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku, otwarte zostają niektóre obiekty sportowe w naszym mieście. Od 8 maja będzie można korzystać z części obiektów sportowych o charakterze otwartym oraz z boisk typu „Orlik”, zachowując środki ostrożności oraz stosując się do narzuconych reguł sanitarnych.

Obiekty sportowe CSIR dopuszczone do użytku:

 

Pozostałe obiekty sportowe będą otwierane systematycznie po konsultacji z klubami sportowymi, które korzystały z nich przed wprowadzeniem stanu epidemii.

Każdy korzystający z powyżej wymienionych obiektów sportowych musi pamiętać o następujących zasadach:

• Przebywając na obiekcie nie ma obowiązku zakrywania twarzy (dotyczy osób uprawiających sport i osoby prowadzącej zajęcia). Należy mieć na względzie obowiązek zasłaniania twarzy podczas przemieszczania się na obiekt.
• Pracownicy obiektów obowiązkowo prowadzą weryfikację ilości osób przebywających na obiekcie.
• Przed wejściem i po wyjściu na obiekt należy zdezynfekować ręce.
• Zaleca się przyjście na obiekt w stroju sportowym. Nie ma możliwości korzystania z szatni.
• Na jednym boisku może znajdować się maksymalnie 6 osób i 1 trener ( opiekun).
• Dla osób korzystających z obiektów wyznaczone są właściwe toalety.
• Brak możliwości korzystania z węzła sanitarnego (pryszniców) za wyjątkiem toalet.
• Wejście na obiekt odbywa się o pełnych godzinach.
• Rezerwacje obiektów dokonywane będą przy zachowaniu 15 – minutowej przerwy.
• Po każdej grupie będzie przeprowadzona dezynfekcja urządzeń oraz toalet.

Warto pamiętać, że dzieci poniżej 13 roku życia mogą dotrzeć na obiekt sportowy tylko pod nadzorem rodzica/opiekuna prawnego.