W związku z organizacją XII Półmaratonu Dąbrowskiego ArcelorMittal Poland w dniu 14 kwietnia wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu w godzinach  10.00 -14.00
Dotyczy ulic: Olimpijska, Broniewskiego, Ujejska, Ujejsce Pierkowskie, Marianki, Jasna, Średnia, Piaskowa, Graniczna, Narodowa, Cupiała, wiadukt nad torami kolejowymi, Graniczna, Piłsudskiego, Królowej Jadwigi, rondo Merkury.

Systematyczne odblokowywanie ulic, będzie następować po przebiegnięciu kolumny biegaczy.

Kierowcy muszą stosować się do poleceń policji, służb porządkowych i zwracać uwagę na nowe oznakowanie na w/w ulicach.