ZASADY DZIAŁANIA OBIEKTÓW CSiR OD DNIA 27.03.2021r.

W związku z zaostrzeniem zasad bezpieczeństwa wprowadzonych na terenie całego kraju związanych ze stanem epidemii konronawirusa od dnia 27 marca 2021 r., wstrzymuje się działalność:

Możliwa jest organizacja współzawodnictwa, zajęć i wydarzeń sportowych jedynie:

Uwaga! Osoby uczestniczące muszą posiadać dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe, międzynarodową federację sportową uznaną przez MKOl albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.

Możliwe jest indywidualne uprawianie sportu poza obiektami sportowymi z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki w miejscach objętych tym obowiązkiem, zachowania odległości miedzy osobami poruszającymi się pieszo oraz liczby uczestników znajdujących się w tym samym miejscu.

Więcej informacji znajduję się na stronie:

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu